НСТС, заседание, мерки, извънредно положение, мярка 60/40 Марияна Николова

Социалните партньори искат разширяване на мярката 60/40

Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание.

То беше свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова.

На него бяха обсъдени предложения за антикризисни мерки на социалните партньори и становищата на ресорните министерства по тях.

Социалните партньори се договориха за издаване на ваучери на работниците и служителите за туризъм в България.

Това съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от БНР.

„Ваучери за здравна превенция. Съгласихме се с предложението на работодателите. Нещо, което може да модифицира както ваучерите за храна, които искахме да вървят към най-бедните“, каза Димитров.

Дебатите бяха изключително динамични като един от акцентите на консултациите беше мярката 60/40.

Бяха застъпени позиции, че нейният обхват трябва да се разшири. Беше постигнато разбирателство сред членовете на Съвета по предложенията за подпомагане на предприятията на хората с увреждания.

Предложения за изменения в схемата 60/40 и въвеждане на „карантинен“ отпуск.

Сред предложенията са мярката да се трансформира в 60 на нула, както и да се въведе нов вид платен отпуск – карантинен, който да се заплаща от Националния осигурителен институт.

Самоосигуряващите се, които са работодатели, тоест имат наети работници, да могат да се ползват от мярката 60 на 40. Повишаване на минималното обезщетение за безработица от 9 на 17 лева, което прави 60 на сто от минималната заплата са сред основните синдикални предложения, които се обсъждат.

Бизнесът отново настоява обезщетението за първите три дни от болничните да се изплаща от НОИ.

Безлихвени кредити към наетите, които са в неплатен отпуск и към самоосигуряващите се, които имат доказан спад на доходите си с 20 процента е друга идея на бизнеса, която Министерството на икономиката подкрепя по принцип.

Извънредна еднократна безвъзмездна помощ от хиляда лева за самонаети микропредприятия до девет заети, както и прекратяване на задължението за заплащане на такса битови отпадъци и данък сгради за затворени обекти за периода, за който те са прекратили дейността си, са сред останалите предложения на социалните партньори.

По голямата част от предложенията на бизнеса и синдикатите обаче, социалното и финансовото министерство нямат становище.

Синдикалните и работодателските организации настояват да има втори пакет от социално-икономически мерки в кризата.

По предложение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) социалните партньори ще обсъждат темата за злоупотреби с паричните обезщетения за безработица. Според работодателската организация проблем са обезщетенията, които завръщащите се у нас хора след работа в чужбина получават за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт. Често те са по-големи от евентуална заплата, която биха получавали вя България.

От асоциацията подчертават, че в отделни области на страната – основно Кюстендилска, Смолянска и Благоевградска, се е превърнала в масово явление т.нар. „английска безработица“. Работодателската организация настоява и за провеждане на спецакции по места от МВР и прокуратурата за хващане на работещи на сиво безработни.

Друго нейно искане, което се обсъжда на заседанието днес, е Фонд условия на труд да има подуправител не само от страна на синдикатите, но и от страна на работодателите.

Обобщените предложения, направени от социалните партньори заедно със стенографския протокол, да бъдат изпратени на компетентните министерства за изразяване на позиция.

- реклама -