Солари в жилища под наем няма да се финансират с 15 хил. лв.

Солари в жилища под наем няма да се финансират с 15 хил.лв. Собствениците са длъжни да поддържат инсталацията най-малко 3 години. От 1 февруари се очаква да тръгнат парите за домакинствата по Плана за възстановяване и  устойчивост, които целят да стимулират домакинствата да ползват ВЕИ за лични нужди.

Няма да се финансират и солари на покрива

или слънчеви бойлери в имоти отдадени под наем. Жилището, за което се кандидатсва, трябва да е декларирано като основно за кандидата и няма да допуска финансиране на жилище, в което се извършва стопанска дейност според Търговския регистър или пък е регистрирано НПО. Няма да се финансират и кандидати със задължения за данъци или осигуровки.

Всеки кандидат може да подаде

само едно предложение, което да включва само едно жилище. В случай, че жилището е собственост на повече от едно физическо лице, предложение може да подаде само един от собствениците.

Кандидатите, които получат финансиране са длъжни да поддържат соларната система в срок от най-малко 3 години. През това време собственикът трябва да съхранява всички финансови документи, както и да осигурява достъп за проверки от институциите, включително внезапни инспекции.

През този период не се допуска:

прекратяване на производството и потреблението на електрическа или топлинна енергия и съхранението на електрическа енергия (ако е приложимо), преотстъпване или отдаване под наем на трети лица на системата.

В случай, че собственикът на имота го продаде, то новият собственик трябва да се съгласи и да подпише договор, който го задължава да изпълнява условията по договора за остатъка от срока до 3 години.

Безвъзмездно с до 15 хил. лв.

ще се финансира изграждането на слънчеви панели за отопление на домакинствата. Условието е досега жилището да се е отоплявало на печка с дърва и въглища, котел или др. вид неефективен източник.  Домакинствата ще доплащат 30% от стойността на проекта. На 100% ще се финансират проектите за соларни бойлери. Там стойността на безвъзмездната помощ е до 1960 лв.Финансовите средства няма да се предоставят авансово, т.е. домакинствата ще трябва да платят сами инвестицията във фотоволтаична система за лично ползване, а след това да кандидатстват за възстановяване на платените средства.

- реклама -