туристическо българите България

София става град на бъдещето

Изграждат първия в Източна Европа Център за върхови постижения в областта на големите данни.

Той ще решава проблемите в областта на интелигентните градове, като ще подпомога изграждането на удобен за обикновения гражданин град на бъдещето

За неговото ефективно функциониране се обединяват университети, централна и местна администрация, индустрия, общество, информираха от екипа на проекта GATE.

Използването на BigData

„София е единственият град в България със стратегия за интелигентна специализация, добри финансови ресурси, които трябва да бъдат използвани за превръщането му в град на бъдещето, но и с големи проблеми в транспорта, градската мобилност, здравеопазването и екологията“, коментира проф. Румен Николов от Университета по библиотекознание и информационни технологии.

 

Той поясни, че ако в реално време се събират и използват GPS данните от смартфоните на всеки гражданин на София, те могат да послужат за решаването на някои от най-наболелите проблеми, като например придвижването в градската среда.

“Основните предизвикателства пред цифровата трансформация са три – липсата на умения, на специалисти и финансов ресурс, а експертизата на GATE може да помогне за преодоляването им”, смята професорът.

Снимка: pixabay.com

Бъдещият Център за върхови постижения може да донесе висока добавена стойност не само за гражданите, но и за фирмите. Ако събраните до момента от бизнеса данни се обработят и използват рационално, ще бъдат решени проблеми като липсата на връзка между индустрията и академичната общност.

Ползата от електронно управление

„България има успехи, но все още недостатъчно добри традиции при работата с т.нар. „отворени данни“. Страната ни трябва да направи още много, за да заработи електронното управление“, подчерта доц. Антон Герунов от Стопанския факултет на Софийския университет.

Той изтъкна, че предстои процес на разширяване на отворения достъп до съхраняваните от държавната администрация данни. Свързването на отворените данни и интегрирането им с правителствените данни е следваща фаза, в която предстои да се навлезе.

Предстои изграждането на единна система, която ще интегрира действащите системи в болниците, аптеките, Министерството на здравеопазването и НЗОК

Като се има предвид големия обем от данни, който ще се доставя от разнородни източници, бъдещият Център за върхови постижения може да изиграе ключова роля за предоставяне на нови аналитични подходи и методи, с което да се подобри качеството на здравните услуги за пациентите. Всичко това, обаче трябва да стане при спазването на новата регулация за защита на личните данни на Европейската комисия.

Бизнес и наука

“Управлението на водите и предпазването от наводнения е конкретен проблем, върху който могат да се съсредоточат научните изследвания на Центъра”, посочи Илия Кръстев, представител на SAP за България. Като потенциални заинтересовани страни бяха посочени Министерството на околната среда и водите, общините и Министерството на икономиката.

язовирите НЕК дъждове опасност преливане

Обсъдени бяха и очакваните ползи от бъдещия център в областта на енергийната ефективност и зелената енергия, образованието и транспорта.

- реклама -