СУ "Св.Климент Охридски" финансов отчет Сметна палата заверка нарушения одит

Софийският университет с престижно място сред най-добрите в света

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ намира място в поредната престижна международна класация на най-добрите в научно отношение академични институции.

В оповестения късно снощи рейтинг на Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings за 2017 година най-авторитетното висше училище в България е класирано в групата между 201-о и 250-о място. По-рано тази година Алма матер за първи път беше включен и в световната класация на университети на Times Higher Education (THE), съобщиха от университета.

Рейтингът на Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings за четвърта поредна година подлага на анализ университети в 50 държави с нововъзникващи икономики или т. нар. гранични икономики според индекса на Фондовата борса на Файненшъл Таймс (Financial Times Stock Exchange).

Висши училища само от 41 държави обаче са включени в списъка на първите 300

Фактът, че Софийският университет намира за първи път място в тази класация на най-добрите в научно отношение висши училища е значимо постижение.

Рейтингът използва същите изключително точни и взискателни показатели на Световната класация на университетите (THE/ World University Rankings). Оценяват се силните страни на всяко висше училище по отношение на основните му мисии – обучение, научно-изследователска дейност, трансфер на знания и международен престиж. В същото време методологията е внимателно съобразена по такъв начин, че да отразява по-добре характерните черти и приоритети в развиващите се икономики. Пример в това отношение е тежестта, която се отдава на връзката университет-икономика и на международния престиж.

Фил Бейти, редактор в Световната класация на университетите (THE/ World University Rankings), коментира признанието, което Софийският университет получава с думите: „Не е лесно висше училище да попадне в класацията на Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings. Университетите трябва да покажат високо ниво в конкуренция с други водещи научно-изследователски центрове. Включването на Софийския университет в класацията е постижение, за което Алма матер трябва да бъде поздравен.

- реклама -