Михаил Мирчев
сн.mirchev.com

Софийския университет за скандала с проф. Мирчев: Свободата на словото не е алиби за агресия

Софийският университет отстоява правото на свобода на словото, което гарантира правото на критика към господстващите разкази и обяснителни модели. Но е пагубно не само за академизма, но и за обществото ни да превръщаме свободата на словото в алиби за словесна агресия.

Това се казва в становище на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по повод скандала, който се разрази около преподавателя проф. Михаил Мирчев, след като студенти поискаха неговото уволнение за това, че лекциите му съдържат реч на омразата, расизъм, ксенофобия и дори нацистки уклон.

От документа на Общото събрание на СУ става ясно, че срещу проф. Мирчев вече тече проверка по студентски сигнал.

Ето какво пише и в самата декларация:

Споделяйки убеждението, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е академична институция, която традиционно задава и отстоява високите академични стандарти в България и която същевременно носи своята отговорност за качеството на обществения дебат у нас, заявяваме:

1. Свободата на словото гарантира правото на критика към господстващите разкази и обяснителни модели. Софийският университет отстоява това право, като в същото време не позволява в негово име да бъдат подривани други основополагащи ценности. В този дух чл. 4 от Етичният кодекс на Университета постановява, че академичната свобода „не нарушава чуждото достойнство“. Пагубно не само за академизма, но и за обществото ни е да превръщаме свободата на словото в алиби за словесна агресия.

2. Високите академични стандарти, с които Софийският университет с право се гордее, изключват превръщането на университетската катедра в трибуна за стигматизация на индивиди или цели групи. Нещо повече, подобно говорене ползва научно несъстоятелни понятия, хипотези и подходи в разрез със съвременните изследователски постижения.

3. За българското общество са присъщи традициите на търпимост, разбирателство и съвместно живеене. Всякакви дискриминационни, расистки и отричащи равноправието послания противоречат на ангажимента към демокрацията. Но те също така рушат нашите традиции и така подкопават основите, върху които сме изградили съвместното ни съжителство.

С оглед на всичко това, Софийският университет преутвърждава ангажимента си към традициите на взаимното уважение и разбирателство и решително осъжда всички послания, които с претенцията да бъдат академични, омаловажават други начини на живот и култури, или под друга форма подриват ценностите на равноправието.

- реклама -