Сметната палата прати на финансовото разузнаване две министерства и 34 общини

Сметната палата прати на АДФИ годишните финансови отчети на две министерства и десетки общини. Сметната палата е сезирала Агенцията за държавна и финансова инспекция /АДФИ/ заради случаи на несъобразяване със законодателството при изготвянето на годишните финансови отчети на

две министерства и ведомства и 34 общини.

За установено незаконосъобразно събиране или разходване на бюджетни или други публични средства в шест общини е уведомена Прокуратурата. Това съобщиха от институцията.

Одитни доклади са изпратени по компетентност и на други органи за сведение или за предприемане на съответни действия. Това са Министерство на финансите – за

две централни ведомства и за 116 общини,

Националната агенция за приходите – за една община, Общински съвети – за 9 общини, Националното сдружение на общините в Република България – за 35 общини.

Неправилни отчитания в общ размер на 6,73 млрд. лева са коригирани във финансовите отчети на бюджетните организации /министерства, ведомства, държавни висши училища и общини/ в резултат на извършените

от Сметната палата финансови одити

през 2023 г., става ясно още от информация, публикувана на сайта на одитния орган.

Това е почти 2,5 пъти повече в сравнение с предходната година, когато  по време на одитите на Сметната палата са коригирани

неправилни отчитания за 2,75 млрд. лева.

По време на финансовите одити одиторите установяват също грешки и нередности, които остават некоригирани във финансовите отчети. Затова някои одитни доклади са изпратени на съответни органи по компетентност.

- реклама -
2024 gerb leaderboard bottom posts