Сменяме водомерите с умни след 5 години

Смяната на старите водомери, които се отчитат визуално от инкасаторите, да се отложи с пет години, а не както е

заложено сега да се случи до 2025 година.

Това предлагат от „Софийска вода“, в отговор на запитване от „Телеграф“. В промени в Закона за ВиК са залегнали тези срокове.

От дружеството изтъкват няколко причини

за отлагането на тази дейност. На първо място в повечето случаи уредите са във водомерни шахти, които са отговорност на клиента. В момента обаче масово не се изграждат такива шахти дори и

след предписания на ВиК оператора.

В този смисъл е добре да се помисли и как клиентите да бъдат задължени да го правят.

Ограничение

Друг често срещан проблем е осигуряването на достъп до водомерите за отчет. Практиката ни показва, че нерядко такъв не се осигурява, като причините са различни – отказ, необитаеми имоти, частни мазета и т.н. Но

дори и всички тези трудности да бъдат преодолени,

оборудването с водомери, които се поддържат от „Софийска вода“, ще отнеме не по-малко от 5 години.

Този период се определя от факта, че всяка година между 17 и 22% от уредите, собственост на оператора, са с изтичащ срок на метрологична валидност

и трябва да бъдат проверени.

Това е отговорност, която не можем да пренебрегнем за сметка на друга дейност от подобен характер, са категорични от водната компания.

Дистанционни

Всички апартаментни водомери да бъдат сменени с дистанционни или им се монтира възможност за дистанционен отчет до 2 години, пише в проекта.  Според сега действащото законодателство водомерите за топла вода

задължително трябва да имат технология

за дистанционен отчет, когато става дума за новомонтирани уреди или при подмяна на вече съществуващи. Като законовият срок всички водомери за топла вода да имат възможност

за дистанционен отчет е 1 януари 2027 година.

В този смисъл според “Софийска вода“ е логично да се подходи по същия начин и с измервателните уреди за студена вода.

Потребители се жалят от сметките за общи нужди

2696 са общо жалбите, постъпили и регистрирани в „Софийска вода“ за 2022 г.  15,6% или 420 жалби касаят общото потребление на вода. Потребителите са недоволни от разпределените им кубици от  така нареченото общо потребление. За първото тримесечие на тази година тенденцията е този процент да спада, като от общо 926 жалби 102 засягат общото потребление. Или това прави 11% от всички подадени жалби.

През годините “Софийска вода“ нееднократно сме предлагали т.нар. общи нужди да бъдат разпределяни на клиентите, които не осигуряват достъп  за отчет или пък чиито водомери са извън метрологична валидност.  За съжаление тези предложения не бяха приети, коментираха от дружеството.

- реклама -