Смейте се, за да преборите стреса!

Хората, които са склонни да се смеят често през деня, са в състояние да се справят по-лесно със стресови ситуации, а интензивността на смеха няма значение. До този извод стигат експерти от Базелския университет.

Както университетът отбелязва на своя уебсайт, говорейки за резултатите от изследването, хората обикновено се смеят средно по 18 пъти на ден. Това се случва главно, докато общуват с други хора и зависи от степента на удоволствие, получено от такова общуване. Честотата на смеха и усмивките зависи от времето през деня, възрастта и пола на човек. Жените се усмихват средно по-често от мъжете.

В проучването на Базелския университет са участвали студенти от психологически специалности – общо 41 души, 33 момичета и 8 младежи. Средната им възраст е около 22 години. От тях се изисквало да отговарят ежедневно на въпроси за честотата и интензивността на смеха им, за причините за него, както и за всички стресови ситуации и физическо благополучие, например за преживявания като умора или главоболие, в продължение на 14 дни.

Въпросите им били изпращани през мобилното приложение на смартфона им осем пъти всеки ден на различни интервали. След получаване на въпроса, всеки участник в експеримента трябвало да информира подробно учените за причините за смях или стрес за периода след предишния въпрос. По този начин учените са събрали впечатляващо количество информация.

В резултат се оказало, че по време на периодите, в които субектите се смеят често, събитията, причиняващи стрес, не са били субективно възприемани от тях като значими.

Вторият резултат от експеримента било заключението, че интензивността на смеха (висок, среден или слаб) не е статистически свързана с оценката на изпитваните от субекта симптоми на стрес.

„Причината за това може да е, че хората по-лесно оценяват честотата на смеха за период от няколко часа, отколкото интензивността му“, заявиха експертите. Те разказаха за резултатите от своите изследвания в научното списание „Plos One“.

- реклама -