МО отбраната F-16 предложение коронавирус концерт отменен

Служебният военен министър: Има нередности при обществени поръчки на МО

Над 90% от сключените договори от „Инфраструктура на отбраната“ са направени директно с конкретни фирми, съобщи служебният военен министър Георги Панайотов.

Като притеснителен той посочи фактът, че в над 90% от случаите обществените поръчки са осъществявани чрез директно възлагане, без провеждане на пазарно проучване и консултации с евентуални изпълнители. „Другият констатиран проблем е със 100% авансово предплащане, което означава, че Министерството на отбраната е кредитирало частни фирми с бюджетни средства“, каза министър Панайотов и уточни, че това е ставало при несъобразяване с препоръки на финансовото министерство за въздържане от авансово разплащане.

В подкрепа на казаното той посочи, че през 2018 г. Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ е сключила договори на стойност 35 784 752 лв., от които 32 890 394 лв. са били мотивирани като директно възлагане, а през 2019 г. стойността на възложените обществени поръчки е 39 148 840 лв., от  които 36 375 684 лв. са осъществени по същия начин. „Това означава, че за 2018 г. 92% от поръчките са възложени директно, а за 2019 г.  – 93%. За 2020 г. поръчките са на стойност почти 160 млн., от които 99% са дадени на директно възлагане“, допълни министър Панайотов.

Като смущаващо той посочи и отсъствието на заложени срокове за стартиране и изпълнение в обществени поръчки, свързани със строителни и ремонтни дейности. „Мога да ви цитирам случай, в който при планирани 90 дни за проектиране и 360 дни за изпълнение, само изготвянето и одобрението на проекта са отнели 545 календарни дни, а строителството е започнало година и половина след като на изпълнителя е изплатена авансово цялата сума по договора в размер на 5 975 835 лв.“, каза още министър Панайотов.

Събраната информация ще бъде дадена на Агенцията за държавна финансова инспекция и на прокуратурата.

- реклама -