БДЖ Горанов заем релки дерайлирал излезъл реброво Своге

Служебният министър на транспорта назначи одит на договора за охрана на БДЖ

Служебният министър на транспорта назначи одит на договора за охрана на БДЖ. „Още в началото на моя мандат разпоредих да бъдат спрени всички договори на БДЖ докато не приключат назначените проверки. Срокът на одита на договора за охрана е 15 дни, след което очаквам резултатите и становище по проверката. Когато докладите бъдат готови, в зависимост от резултатите ще предприема мерки, като при необходимост ще сезирам и съответните служби“, каза Георги Тодоров. Той проведе среща с председателя на Синдиката на железничарите в България към КНСБ Петър Бунев, председателя на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова и председателя на Националния железничарски синдикат към КТ „Подкрепа“ Зоринчо Йорданов.

Според представителите на синдикатите договорът за охрана на БДЖ е сключен при грубо нарушаване на трудовото законодателство, тъй като са освободени над 200 служители на БДЖ, отговарящи за охраната. По думите им, това действие не е обсъдено с представители на синдикатите и е в разрез с колективните трудови договори и Кодекса на труда. Според тях договорът не е икономически изгоден за дружеството и води до по-големи разходи.

По време на разговорите беше засегнат и въпросът с подобряването на хигиената във влаковете. „Един от основните проблеми в българските железници е занижената хигиена във влаковете. Необходими са бързи и ефективни действия, които да подобрят чистотата и комфорта на пътуване, което да доведе и до увеличаване на пътниците. Очаквам от БДЖ да представят проект на нова методология за почистването“, коментира Георги Тодоров.

Обсъдена беше и темата със зачестилите посегателства над подвижния състав. Министър Георги Тодоров изтъкна, че заедно със синдикатите и другите отговорни институции трябва да се намери ефективно решение на този проблем, тъй като животът и здравето на хората е от първостепенно значение.

- реклама -