Николай Павлов енергетика, цени природен газ КЕВР

Служебният министър на енергетиката: Никой не може да се меси в ценообразуването на природния газ

Цената на природния газ, която общественият доставчик „Булгаргаз“ продава на клиенти, пряко присъединени към националната газопреносна мрежа, се определя от КЕВР. По отношение на правомощията на министри и правителство и дали могат да влияят върху цените на природния газ, не, те нямат такива правомощия. Нито един министър или правителство не може пряко да се меси в ценообразуването“ категоричен бе Павлов.

По отношение на доставната цена на природен газ от основния доставчик „Газпром експорт“, той обясни, че „Булгаргаз“ има договор за доставка на природен газ.

Цената на природния газ на доставната цена се формира, като в нея се отразяват осреднените стойности за 9-месечен период на международните цени на алтернативните на природния газ горива-мазут и газиол с определено съдържание на сяра“, каза енергийният министър.

Той разясни и че има разходи за пренос през територията на Румъния.

Документите за разходите се предават на КЕВР, която определя цената на природния газ а съответното тримесечие.

„Булгаргаз“ няма резерви към настоящия момент. Ако имаше такива резерви комисията щеше да ги намери. „Булгаргаз“ е на печалба 36 млн. лв., за 2016 г., която е най-добрата година от създаването й“, поясни още Николай Павлов.

- реклама -