санирането

Служебният кабинет откри нарушения в програмата за саниране

„Относно завършените сгради от програмата за санирането, имаме основания да твърдим, че в изпълнените обекти са финансирани недопустими по програмата разходи. Не смятаме, че обемът на тези недопустими разходи в пари е много голям“.

Това съобщи зам.-регионалният министър Виолета Комитова. По думите й, с част от средствата за саниране, вместо да се намали енергопотреблението на сградата, са финансирани дейности, свързани с озеленяване на прилежащото пространство около сградите.

„Имаме тротоарни плочки, домофонни инсталации, имаме звънчева инсталация, имаме асансьори на някои места”, допълни Гергана Благиева, дирекция „Жилищна политика”.

От МРРБ са поискали указания от финансовото министерство как да процедират. В момента се анализират данните за това каква е похарчената сума за недопустимите дейности. За вече разплатените суми се търси решение, а в бъдеще няма да се харчат средства за подобни „недопустими дейности“, уточниха от МРРБ.

„Като недостатък на програмата визирам и слабата информираност на гражданското общество. Малцина знаят, че програмата завърши на 31 декември 2016 г. съгласно постановление на МС. Още по-малко се знае или няма информация за степента на изчерпаност на ресурса”, посочи служебният министър Спас Попниколов.

Времевият хоризонт на програмата, който е определен с нормативни документи е до декември 2016 г. Финансовият й ресурс е 2 млрд. лв. от бюджета на страната. Планираните намерения се отнасят за 150 000 български жилища и около 340 000 български граждани.

В периода февруари 2015 г. – януари 2016 г. поради огромния интерес към програмата, тя много бързо набира скорост и през януари 2016 г. ББР преустановява сключването на договори за целево финансиране със сдруженията на собствениците. Инициативата за това действие идва от МРРБ с писмо към ББР и поради съмнения за изчерпан финансов ресурс се спира сключването на тези договори.

„Натискането на стоп бутона се разпростира върху една група от 2022 сгради, които имат договори за целево финансиране, които са тръгнали по пътя на този сложен проект и част от тях 260-270 сгради са завършени и са въведени в експлоатация”, обясни зам.-министър Виолета Комитова.

Тя посочи, че към днешна дата имаме 266 сгради въведени в експлоатация, около 500 с много напреднали строително-монтажни работи, които са на път да се въведат и други групи, които са в по-начални стадии от развитието на техните проекти.

Към момента около 2000 сгради са обезпечени с финансов ресурс и договори. Други 2000 сдружения са подали заявления за целево финансиране и чакат отговори и още 2000 сдружения на собствениците са по пътя на сдружаването. Тоест, имаме едно трикратно надвишение на желанията спрямо възможностите”, уточни Комитова.

- реклама -