служебни

Служебният кабинет освобождава председателя на Държавната агенция за българите в чужбина

На редовното си заседание служебното правителство ще разгледа проект на решение за освобождаване на председателя на Държавната агенция за българите в чужбина и за определяне на временно изпълняващ функциите на председател на агенцията.

Предложението за смяната е на служебния министър-председател Огнян Герджиков.

В дневния си ред кабинетът ще разгледа 17 точки. Сред тях е и проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.

Служебните министри ще приемат и проект на постановление за одобряване на прогнозно разпределение на разходите по подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2017 г.

По предложение на министъра на икономиката ще бъде разгледан и доклад за приемане на отчет към 31 декември 2016 г. за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. и на неизпълнените мерки от първия и втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса.

Ще бъдат приети и проект на решение за одобряване на отчет за изпълнение на мерките, изпълнявани през 2016 г. от плана за действие 2014-2020 на Jaspers (съвместна помощ за подготовката на проекти за европейските региони) в България, както и проект на решение за одобряване на окончателен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015 г.

- реклама -