Янаки Стоилов, конституционен съдия, министър, Иван Демерджиев
сн. БГНЕС

Служба на гражданите и укрепване на държавността ще са приоритетите на Правосъдното министерство

Служба на гражданите и укрепване на държавността – така правосъдният министър Янаки Стоилов описа приоритетите на Правосъдното министерство в рамките на новото служебно правителство.

Той коментира организацията на дейността по ускорено прехвърляне на Бюрото за защита към Министерство на правосъдието.

„За тази цел проведох среща както с главния прокурор, така и с ръководителя на Бюрото, за да бъдат уточнени действията. Предстои законът да бъде публикуван. Днес преподписах указа, който дойде, което означава, че законът ще влезе в сила следващата седмица. Надявам се във възможно най-кратко време да бъдат организирани всички дейности, така че без сътресение бюрото да продължи да изпълнява своите функции. Надявам се, че няма да бъдат създадени затруднения по прехвърляне на неговите активи към Министерството на правосъдието“, посочи още проф. Янаки Стоилов.

Той припомни за развитието на исковете, свързани с дейността на министерството. По думите му става въпрос за иска към Конституционния съд за тълкувателно решение, поискано от Министерски съвет за правомощието на министъра на правосъдието да иска освобождаване на председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор при наличие в предвидените в Конституцията основания.

„Това дело е образувано. То е допуснато и очаквам още преди приключване на дейността на служебното правителство да разполагам с решението на Конституционния съд. Другото дело пред ВАС също е образувано, тъй като в него оспорвам отказа на ВСС да разгледа по същество внесеното искане за предсрочно отстраняване на главния прокурор. Напоследък възникнаха затруднения по прилагането на единната информационна система на съдилищата. Така че в това отношение без Министерство на правосъдието да има преки задължения смятаме в диалог с ВСС и Висшия адвокатски съвет да се намери решение, което да преодолее тези затруднения и да продължи ефективното въвеждане на Единния портал за електронно правосъдие“, заяви още проф. Стоилов.

По думите му тази седмица ВСС подновява своята дейност и в неговия дневния ред са включени стартиране на процедурата за избор на председател на ВКС. „Смятам да проведа среща с ръководството на Нотариалната камара за решаване на редица открити въпроси. Така че нашият диалог с различните професионални организации ще продължи този път с оглед на задачите, които са на дневен ред“, допълни още той.

Проф. Янаки Стоилов отбеляза необходимостта от развитите на нормативната уредба. „В първото издание на служебното правителство съсредоточихме своето внимание върху текущото управление, давайки си сметка, че няма как да разчитаме на пиремане на промени в законодателството. Наблюдавайки недостатъчно високия капацитет на последното Народно събрание и рисковете да бъдат прокарвани промени, които не винаги съответстват на обществения интерес, по-голямо внимание в следващите месеци ще отделим на подготовката на законодателни изменения. Така например според анализа, който направихме на специализираното правосъдие и моделът, който предлагаме за един по-гъвкав начин на премахване на специализираните съдилища и прокуратури, ще отразим в законопроект, който знаете, че беше обсъждан и в Народното събрание, така че да се запазят положителните страни на специализариното правосъдие със създаването на съответни отделения и отдели в седалището на апелативните райони. Също така могат да се предложат промени за предотвратяване на злоупотребите с възлагането на ин хаус дейности“, посочи още той.

Министърът заяви, че Министерството на правосъдието има макет на нормативна уредба във връзка с прилагането на Закона „Магнитски“. „По този въпрос ще се работи и вероятно ще бъде прието постановление на Министерския съвет, което вече да създаде една солидна нормативна база, за да се преценява прилагането на такива мерки в бъдеще време“, каза проф. Стоилов.

Източник: Агенция „Фокус“
- реклама -