Следствието: Щетата от престъпленията възлиза на над 88 млн. лв. за „Булгаргаз“

Следствието: Щетата от престъпленията възлиза на над 88 млн. лв. за „Булгаргаз“.

„Към момента, лицата които посочихте с техните бивши служебни качества са привлечени към наказателна отговорност за умишлена безстопанственост в особено големи размери и

представляваща особено тежък случай,

като А. Н. е привлечен като обвиняем за неупражнен достатъчен контрол върху работата на Л. Й., на когото е било възложено управлението и разпореждането с обществено имущество – това на „Булгаргаз“ ЕАД“. Това заяви пред „Труд“

говорителят на НслС следовател Бисерка Стоянова

по повод повдигнатите обвинения на бившия енергиен министър от правителството „Петков“ Александър Николов, неговият заместник Данаил Николов и назначеният

от тях шеф на „Булгаргаз“ Людмил Йоцов.

Бившият директор на газовото дружество пък е с повдигнати обвинения за неполагане на достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество – това на „Булгаргаз“ ЕАД.

Данаил Николов пък е обвинен за престъпление по служба – по чл. 282, ал. 3 във връзка с алинея 2 във връзка с ал. 1 от НК,

като в качеството си на длъжностно лице,

заемащо отговорно служебно положение, с цел да набави облага за търговско дружество „М.“ ЕАД, е превишил властта и правата си, извършвайки действие, което е в правомощията на министъра на енергетиката, от деянието са настъпили значителни

вредни последици и случаят е особено тежък.

Според събраните до момента доказателства, щетата от престъпленията възлиза на над 88 000 000 (осемдесет и осем милиона) лева и е настъпила за „Булгаргаз“ ЕАД. Разследването е в активна фаза, извършват се интензивни действия по разследването и анализ на събраните доказателства, като тяхната преценка

за „достатъчно доказателства“ по смисъла на НПК.

„В хода на разследването е извършена детайлна проверка във връзка с действията на „Булгаргаз“ ЕАД, относно изпълнението на задължението за освобождаване

на количества по посочената програма.

Законовата регламентация на действието на Програмата е уредено в Закона за енергетиката, което поставя задължение пред обществения доставчик да

освобождава предварително определените количества.

Известно ни е, че са изготвени предложения от изпълнителни директори на дружеството до министерството на енергетиката с искане за промяна в правилата,

уреждащи действията на програмата

както и законодателни такива, като действия в тази посока не са били предприети към месец април и месец май 2022 година и това задължение за „Булгаргаз“ ЕАД е съществувало. Впечатление прави бездействието на министерството

на енергетиката за разрешаване на проблемите,

представени аргументирано от изпълнителните директори на дружеството“, заяви Стоянова.

Тя уточни, че разследването е в активна фаза, предстоят действия по разследването, за които не би могла да посочи срок, тъй като тяхното провеждане включва и участието на лица с различни процесуални качества.

„Намерението на разследващия екип е разследването

да бъде приключено в максимално кратък срок, с оглед обществената значимост на разследването, което категорично установи, че престъпленията, за които са повдигнати обвиненията представляват особено тежък случай – били са поставени в риск доставките на природен газ за страната и е била застрашена на енергийната ни сигурност“, допълни още говорителят на НслС.

- реклама -