Явор Димитров насилие изнасилване присъда затвор

Следенето вече е престъпление. По-строги наказания за домашно насилие в НК

За пръв път следенето се дефинира като престъпление с промените, които депутатите приеха единодушно в Наказателния кодекс.

Ако някой системно следи друг човек и по този начин създаде страх за живота и здравето му или на негови близки, се наказва с до 1 година затвор или пробация. В случаите, когато престъплението е извършено в условията на домашно насилие – наказанието е до 5 години затвор, решиха депутатите.

Строги наказания за насилственото сключване на брак.

От 1 до 6 години затвор ако някой сключи брак против волята на другия. А от 3 до 8 години затвор ако родител или настойник принуди дете до 18 години да сключи брак. Промените в НК предвиждат затвор от 1 до 6 години дори и да не е сключен брак, ако едно лице против волята си е принудено да съжителства на съпружески начала.

Целта на промените е да гарантират наказателна защита от всякакви актове на насилие над жени. Особено в случаите на домашно насилие, които досега не бяха акцент в НК.

 

- реклама -