След скандала с Nexo: Сметната палата с нови декларации за даренията за предизборната кампания

След скандала със съмнителни дарения от служители на Nexo за „Демократична България“ Сметната палата публикува актуализирани образци на декларации за произход на дарени/предоставени средства за финансиране на предизборната кампания.

От одитното ведомство съобщават, че са утвърдени нови образци на декларации за:

– произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата (съгласно чл. 169, ал. 1 от Изборния кодекс);

– произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато общият размер на средствата надхвърли една минимална работна заплата (съгласно чл. 169, ал. 2 от Изборния кодекс).

В тях се съдържат подробни указания и изисквания за попълването на произхода на средствата, като:

– При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

– При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

– При посочване на дивидент се посочват данни за юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава и решение  и неговата дата на компетентния орган за разпределяне на дивидента, дата на вписване на решението в Търговския регистър.

Образците на декларации са публикувани на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол-избори“.

Можете да ги видите ТУК.

Припомняме, че в началото на годината стана ясно, че 15 служители на разследваната у нас и в САЩ за измама на вложители, пране на пари и заобикаляне на санкциите срещу Русия криптобанка Nexo са дарили пред 2021 и 2022 г. дарители на „Демократична България“ с подозрително еднакви и немалки суми, като вписали в графата произход на средствата – заплата.

Данни на НАП, изтекли от временната парламентарна комисия за скандала, показаха, че заплатите на тези служители са били повишавани, за разлика от на колегите им.

В края на 48-ото Народно събрание беше гласувано да бъде сменен председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

Мнозинството за решението беше формирано от ГЕРБ, ДПС, БСП и „Български възход”. Мотивите им бяха, че е с изтекъл мандат, а също и че не е изпълнявал контрол върху финансирането на политическите партии.

Източник: Труд

- реклама -