Артекс

След сигнала на Цветанов за небостъргача на „Артекс“ в Лозенец: ДНСК не е констатирала нарушения

Проверка на ДНСК и РДНСК Югозападен район не е констатирала нарушения във връзка със строежа на небостъргача на фирма „Артекс“ в квартал Лозенец.

Това съобщиха от Столична община.

Информацията е във връзка с появилата се информация, че зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов си е закупил жилището в сграда на строителната компания дни след като е подал сигнал срещу тях.

Разрешението за строеж на 34-етажна сградата на ул. „Златен рог“ 10 е издадено на 26 януари 2007 г. от тогавашния главен архитект на София Петър Диков на името на ЕТ „ДЖИ-БИ-АЙ-91- Жанета Младенова“ и ЕТ „Румен Марков – Джоинт Билдинг инвестмънт“. Разрешението е издадено съгласно застроителния и регулационен план от 1996 г., одобрен от арх. Стоян Янев.

Протокол за откриване на строителна площадка, с който стартира строителния процес, е съставен на 11 януари 2010 г. от надзорната фирма „Консултантска инженерна група“ ООД. Разрешението за строеж на сградата е презаверено на 19 ноември 2012 г. от арх. Диков на името на фирма „Кристела“ ООД с управител Румен Марков.

На 14 декември 2016 г. в направление „Архитектура и градоустройство“ постъпва заявление от „Кристела“ ООД за повторна презаверка на разрешението за строеж. Тогава инвеститорът е информиран, че разрешението няма да бъде презаверено.

На 03 февруари 2017 г. фирмата оттегля искането си за презаверка, а три дни по-късно главният архитект със своя заповед прекратява административното производство по заявлението за презаверка.

Във връзка с искания на управителя на „Кристела“ ООД за допускане на изменения в одобрения инвестиционен проект в НАГ е получено тълкувателно писмо от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Валентин Йовев (№70-00-906/30.08.17 г.) В тълкувателно писмо за конкретния строителен обект зам.-министър Йовев определя: „Срокът за завършване на строителството е 10 г. и се отчита от датата на започване на строителството, а именно от датата на съставяне на протокол образец 2“ (11 януари 2010).

На 09 януари 2019 г. Инициативен комитет „Лозенец“ информира главния архитект на Столична община, че като жалбодатели са получили писмо от министъра на регионалното развитие и благоустройството Аврамова, в което се казва, че писмото на зам.-министъра не е имало задължителен характер.

Веднага след като тази информация е получена в НАГ, тя е изпратена до началника на ДНСК, който единствен е компетентен да извърши проверка на строежа, предвид категорията му. Строежът на ул. „Златен рог“ 10 е втора категория и съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията проверките на строителния процес и на строителните книжа се извършват от ДНСК.

Съгласно ЗУТ главният архитект на Общината няма компетенции да констатира незаконно строителство и да спира строителството на строежи от втора категория, какъвто е строежът на ул. „Златен рог“ 10.

Такива правомощия са предоставени единствено на органите на ДНСК. Във връзка със строителството на сградата на ул. „Златен рог“ в Столична община са получени няколко сигнала с искания за проверки на строителната документация и на строителния процес.

Освен от граждани и Инициативен комитет „Лозенец“, Столична община е получавала писма от националния омбудсман и от председателя на комисията по вътрешен ред и сигурност на Народното събрание Цветан Цветанов

Това писмо е изпратено едновременно до президента на България, министър председателя, зам.-министър председателя Дончев, министъра на регионалното развитие и благоустройството, главния прокурор, председателя на Народното събрание, председателите на всички парламентарни групи, Постоянната комисия по регионална политика, ръководителя на представителството на ЕК в България и с копие до омбудсман на Р България, кмета на Столична община, главния архитект на Столична община и началника на ДНСК.

Инициативният комитет и Цветан Цветанов са информирани, че във връзка с получените сигнали за незаконно строителство в Общината и други институции, още на 05 януари 2018 г. е извършена проверка от компетентната институция – ДНСК и РДНСК Югозападен район. Столична община е информирана на 30 януари 2018 г., че проверката не е установила нарушения по отношение на законосъобразността.

- реклама -