След решение на ВАС: край на терора с фишове при неправилно паркиране

След решение на ВАС: край на терора с фишове при неправилно паркиране. Шофьорите могат да си отдъхнат – ВАС сложи край на терора от общината при неправилно паркиране.

Върховният административен съд,

който обяви за нищожни текстове за Наредбата за организация на движението на територията на столицата.

Решението е окончателно,

съобщиха от ВАС. Предмет на наредбата са правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства

на територията на Столична община.

Отменените разпоредби от наредбата предвиждат налагане на глоби с фиш за маловажни нарушения, установени при извършването им.

Върховните съдии обаче

приемат, че Общинският съвет няма компетентност да регламентира налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им. Според Закона за административните нарушения и

наказания налагането на глоби

с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, може да бъде предвидено само в закон или указ, каквато

не е наредбата на общината.

По делото е установено също така, че текстове от наредбата имат един и същ предмет на регулация с разпоредби от Закона за движението по пътищата. Това е в противоречие със Закона за нормативните актове, тъй като тези отношения вече са уредени

с нормативен акт от по-висока

степен и поради това общинският съвет не разполага с компетентност да приеме разпоредби с такъв предмет, посочват съдиите.

- реклама -