След приемането на еврото: Доходите и пенсиите ще се закръгляват в полза на потребителите

След приемането на еврото: Доходите и пенсиите ще се закръгляват в полза на потребителите. Въпросът е как да се преборим със спекулантите, които ще започнат да надуват цените.

В концепцията на закона за приемане на еврото у нас изрично е записано, че закръгляването на цените ще става по общия ред (по математическото правило), но доходите и пенсиите на хората ще се закръгляват в полза на хората.

Веднага след въвеждането на единната валута,

работодателите ще бъдат задължени да започнат изплащане на заплатите в евро. Сумите в трудовите договори ще трябва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли до най-близкия евроцент. Пенсиите и социалните помощи също ще бъдат превалутирани в полза на получателя до последния евроцент.

Според Зорница Русева, председател на Икономическия и социален съвет у нас, е необходима масирана информационна кампания, за да стане ясно на всеки един потребител какво ще се случи с парите му.

Тя представи анализ подготвен от съвета

за това, как приемането на еврото ще се отрази на страната ни. Там се сравняват основни икономически показатели на България, Естония, Литва и Латвия (последните държави приели единната валута).

Анализът показва, че риск за доходите и пенсиите там  не е отчетен след приема на еврото.  Русинова обобщи, че непосредствено след въвеждането на еврото, в прибалтийските държави се наблюдава доста по-сериозен темп на икономически растеж и задържане на инфлацията, спрямо нивата у нас през анализирания период. Анализът обаче обхваща 2015г. – 2020г., т.е.

преди рекордната инфлация да завладее цяла Европа.

Според председателя на икономическия и социален съвет,  в дългосрочен план, българите ще станат по-богати след влизането на еврозоната, защото ще има по-добра икономическа среда. „За да сме по-богати, трябва да имаме по-добра икономика , а когато сме в „клуба на богатите“, естествено ще имаме повече възможности“, коментира още Русинова. За да ни приемат обаче, трябва всички държави членки да са съгласни. Затова и решението е политическо и не зависи само от това България да изпълни икономическите критерии.

Необходима е и широка информационна кампания,

за да е ясно какво предстои след това, защото всеки си задава въпроса „сега, когато дойде еврото, моята заплата как ще се закръглява, дали ще падне, какво ще стане с кредита ми, какво ще стане с пенсията на родителите ми“, коментира Русинова. Това, което трябва всички да знаем е как да се преборим с търговци и спекуланти, които с приемането на еврото ще започнат покачване на цените, което е и най-големият страх на хората, каза още тя.

А в концепцията на закон за въвеждане на еврото

е записано, че контролът за правилното ценообразуване след въвеждането на еврото, ще се осъществява от Комисията за защита на потребителите. Предвижда се лоялните търговци да бъдат обозначавани със стикер „Честен търговец“.

- реклама -