След късно гласуване снощи са избрани членовете на ВСС от състава на Съдийската колегия

Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров са новите членове на Висшия съдебен съвет от състава на Съдийската колегия.

Председателят на Избирателната комисия на Общото събрание на съдиите Светла Димитрова обяви, че при проведеното в неделя вечерта повторно гласуване за членове на ВСС от състава на Съдийската колегия са избрани: Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров.

Тя съобщи, че са гласували 1922 от имащите право на глас 2238 съдии.

Общият брой на подадените действителни гласове е 1912 броя. Няма недействителни бюлетини при електронното дистанционно гласуване.

Недействителните хартиени бюлетини са 10.

С хартиена бюлетина са гласували 467 души, а чрез системата за електронно дистанционно гласуване 1455-ма съдии.

От действителните бюлетини подадени в избирателните секции гласовете саразпределени, както следва:

1. Атанаска Дишева – 809 гласа,

2. Боряна Димитрова – 690 гласа,

3. Вера Цветкова – 111 гласа,

4. Владимир Вълков – 403 гласа,

5. Георги Георгиев – 208 гласа,

6. Емил Дечев – 523 гласа,

7. Ерна Павлова – 413 гласа,

8. Илияна Балтова – 204 гласа,

9. Калин Баталски – 553 гласа,

10. Красимир Шекерджиев – 835 гласа,

11. Красимира Милачкова – 128 гласа,

12. Красимира Костова – 134 гласа,

13. Любомир Нинов – 66 гласа,

14. Методи Лалов – 193 гласа,

15. Мирослав Йорданов – 139 гласа,

16. Мирослав Начев – 132 гласа,

17. Николай Гунчев – 214 гласа,

18. Олга Керелска – 709 гласа,

19. Пламен Дацов – 207 гласа,

20. Райна Мартинова – 120 гласа,

21. Роман Николов – 144 гласа,

22. Светлозар Рачев – 304 гласа,

23. Севдалин Мавров – 576 гласа,

24. Станислав Георгиев – 427 гласа,

25. Татяна Жилова – 86 гласа,

27. Янко Янев – 208 гласа.

При посочените резултати няма кандидат събрал повече от половината действителни гласове, поради което и на основание чл. 29л, ал. 4, изречение второ от ЗСВ за избрани се считат събралите най-много гласове.

На основание чл. 29л, ал. 6 от ЗСВ при равен брой гласове избраният кандидат се определя от избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.

Решение на Избирателната комисия и протоколи на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения днес избор за членове.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез

Прокурорската колегия на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС.

- реклама -