чип

Слагат чип на личните карти

Личните ни карти вече ще са с чип, реши парламентът на първо четене.

Новите документи ще съдържат електронен подпис и информация за електронната ни идентичност.

Законът ще влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има техническата възможност да издава новите лични карти с електронен носител.

Сменяме личните карти, когато изтекат

Смяната на документите няма да е задължителна, а ще се извършва поетапно.

По данни на МВР всяка година поради изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст се издават по около 600 000 лични карти. В някои години този брой се очаква да нарасне до 1 600 000.

Без поскъпване

Цената на новите документи няма да е по-висока.

Предвидена е възможност на електронния носител на информация в личната карта да се записват и биометричните данни на лицето. Това ще става в отделен защитен сегмент на носителя, ако в заявлението за издаване гражданинът е посочил желание за това.

С новите текстове се урежда и начинът за вграждане на електронен чип в международните паспорти.

 

 

- реклама -