Слагаме водомери с дистанционно отчитане

При смяна на водомерите да слагаме задължително такива с дистанционно отчитане, предвижда нова наредба на регионалното министерство

За Цветанка Илиева разходите за вода предстои да се увеличат, защото я очаква смяна на четири водомера. Смята, че уредите с дистанционно отчитане ще я ощетят.

Според регионалното министерство така домакинствата няма да губят време да осигуряват достъп до водомерите си за отчет на няколко месеца, а само веднъж в годината. Разходите за подмяна нямало да се непоносими за потребителите. Те обаче смятат, че ще бъдат ощетени, защото няма да знаят какво пишат в сметките им, а сами ще трябва да платят за новите водомери.

Според омбудмана Мая Манолова водомерите с дистанционно отчитане пораждат съмнения и биха създали предпоставки за лобизъм. „Предложената нова Наредба на регионалното министерство няма да реши основните проблеми, които имат гражданите с ВиК дружествата, защото там не се решава основният проблем – за справедливостта при формирането на сметките за вода. Напротив, ще се появят нови междусъседски спорове и разправи, в резултат на това, очаквам и жалбите до омбудсмана и до другите институции да се увеличат.“ Това каза омбудсманът Мая Манолова на организираната от нея обществена

Новите правила предвиждат още оператора да обявява деня на отчет не по-кратък от 3 дни от деня на отчитането чрез съобщение в сградата и чрез сайта си. Ако потребителят отстъства може да се определи и друга дата за посещение, но това ще се заплаща по цена на оператора. Възможно е, да се въведе и изискването поне един от отчетите на водата да бъде в почивен ден.

Потребителите, които не осигурят достъп до водомерите си поне веднъж годишно или нямат индивидуален водомер ще поемат разходите за общото потребление на вода в блока.

- реклама -