Леонардо да Винчи тайната вечеря Исус послание

Скритият смисъл в „Тайната вечеря“ – Исус е бил смъртен

Посланието на Леонардо в „Тайната вечеря“ – Исус е бил смъртен

Смитсоновият институт е открил скритият смисъл в знаменитата картина „Тайната вечеря“ на Леонардо да Винчи, която изобразява последната вечеря на Исус с учениците си.

Преди Леонардо, към този сюжет са посягали стотици други художници, но са изобразявали всички присъстващи на картината, с изключение на Юда Искариотски, с ореоли, което означава, че са светци.

Да Вичнчи, според италианския учен Марио Тадео, който изучава творчеството на Леонардо, се е отказал от ореолите и е изобразил Исус и неговите ученици като обикновени хора.

Леонардо не е използвал ореоли, защото е искал да покаже, че това са обикновени хора. В това е истинската тайна на Леонардо – в „Тайната вечеря“ няма нищо свръхестествено„, обяснява ученият.

Според Смитсоновия институт, Леонардо ни изпраща скрито послание, същността на което се състои в това, че Исус е бил смъртен.

Развенчаване на митовете

Тадео също припомня и друга история, свързана „Тайната вечеря“ – в книгата на Дан Браун „Шифърът на Леонардо“ и едноименния филм се развива теорията, че от дясната страна на Христос не е апостол Йоан, а Мария Магдалена.

Според експерта, тази теория е научна фантастика, защото при рисуването на картината Леонардо се е ръководил от определени правила, на базата на предишни разработки на тази тема. По-специално, това се отнася до разположението на хората в картината и тяхната външност. Йоан – най-младият ученик на Христос, наистина винаги е изобразяван като момиче. Според Тадео, Да Винчи не би могъл да наруши това правило.

- реклама -