Синьо-зелено сияние над Турция преди голямото земетресение: Теорията на учените

Сияние, трептене, светкавици със зелен

и синкав оттенък, промени в магнитното поле и др. Всички тези електромагнитни и визуални прояви предшестват сеизмичните инциденти, казва руският физик Т. Лосев.

Самият факт на сиянието обаче все още не се счита за точен индикатор, че природният катаклизъм наистина ще се случи, съответно е невъзможно да се предвиди мястото и времето на земетресението.

Днес науката продължава да разработва

все по-точни и ефикасни методи и инструменти за прогнозиране на такива събития, но никоя техника все още не гарантира 100% резултат.

Синьо-зеленото сияние, наблюдавано в Турция, беше приписано от местните власти на факта, че по този начин се освобождава енергия от разлома. По време на земетресения литосферата е подложена на измествания и деформации, което допринася за натрупването на енергия в атмосферните слоеве и по-нататъшното й

освобождаване под формата на описаното явление.

Подобно сияние е моделирано в Иститута по геодинамика при руската Академия на науките на база на земетресението, регистрирано през 1995 г. в Япония. Характеристиките му и последния силен трус в Турция от началото на февруари тази година се оказаха много сходни, заявиха учените.

Според други източници, тези светини представляват избухване на трансформатори вследствие от разпространяването на сеизмичната вълна под земната кора. Явлението е много сходно на гръмотевична буря, защото първо виждаме светкавицата, а след това чуваме гърма. Тук явлението е същото, но на мястото на звука усещаме самото земетресение, коментира сайтът Meteo Balkans.

Разпространението на сеизмичната вълна

на практика наподобява звуковата.

Сеизмичните вълни са следствие на процеси, възникнали в огнище в Земята, наречено хипоцентър. След това те започват да се разпространяват радиално в земните недра. По своя път през вътрешността на Земята те могат да се пречупват, отразяват, разсейват, абсорбират и да променят вида си.

Скоростта на разпространение на сеизмичните

вълни зависи от техния вид и от вида на материята, през която преминават.

Различават се две основни групи вълни – обемни (P- и S-вълни) и повърхностни (вълни на Лъв и вълни на Рейли).

Очевидци първо са усетили по-бързата вълна, която представяла Р-вълна, а след на практика са виждали идването на S.

При P-вълните, наречени така от prima – пръв,

заради това, че се регистрират първи. Те са надлъжни вълни, тоест частиците трептят по посока на разпространението на вълната. Те могат да се разпространяват както в твърди тела, така и в течности и газове. P-вълните много приличат на звуковите. Аналогично на звука във въздуха, частиците тук се раздалечават и доближават една до друга и по този начин се осигурява разпространението на вълната.

Някои животни имат способността да чуят

P-вълните, докато хората усещат само разклащането, предизвикано от тях. Скоростта, с която се разпространяват, е около 5000−7000 m/s в гранита и над 8000 m/s в Земната мантия и ядрото. Във водата скоростта им е едва 1500 m/s.

При S-вълните (вторични вълни) земята се люлее периодично на двете противоположни страни. Тези вълни са напречни, тоест, могат да се разпространяват само в твърда скала и по водната повърхност. Скоростта им е 60% от тази на P – вълните, но са по-разрушителни.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено