полицаи, купон, Сандански

Синдикатите в МВР не са съгласни полицаите купонджии от Сандански да бъдат уволнени дисциплинарно

ФСМВР категорично не приема предопределянето, чрез медийни изявления или следствие на публикации, за налагане на дисциплинарни наказания „уволнение“ на служители от ОДМВР гр. Сандански, без събиране и установяване на доказателства за вина съгласно съответните нормативни разпоредби, както и това да се случи преди приключване на административно производство, с което компетентните за това органи да установят по категоричен начин наличие на нарушение и нарушители и наложат съответното административно наказание.

Toва се казва в позиция на полицейския синдикат във връзка със случая с четиримата полицаи, които бяха хванати на купон край Сандански миналата седмица след като в социалните мрежи изтече клип от ресторант. Партито е било по повод рождението на син на служител на горите. „Живото“ излъчване, което сезира институциите за нарушаване на противоепидемичните мерки, бе качено от полицай.

Наредена бе проверка от директора на ОД МВР ст-комисар Дойчин Дойчинов.

„Безспорно е, че при установяване от компетентните органи на нарушение на заповед на министъра на Здравеопазването свързана с противоепидемиологични мерки от служителите на МВР, то следва те да понесат и съответната административна санкции. Но много спорен остава въпроса за дисциплинарната отговорност, вида дисциплинарно наказание и най-вече спазване на нормативни разпоредби в този процес“, изтъкват от синдикалната организация на униформените.
Те считат, че в случая е налице предубеденост и предрешеност като се акцентира на служебно положение и професия.
„Доказателство за това е налично в публикация от 19.02.2021г. на сайта на МВР публикувана от Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ в раздел „новини“, в която се съдържа следния текст “В хода на дисциплинарните производства ще бъдат събрани всички необходими доказателства за установяването и ще бъдат извършени всички процедурни действия по доказване на дисциплинарното нарушение, за което е предвидено налагането на дисциплинарно наказание уволнение“. Видно е, че по категоричен начин се посочват целта – да се докаже дисциплинарно нарушение и то за което се налага дисциплинарно наказание „уволнение“ – но къде тогава остават разпоредбите на:
– т.100 от Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР: „Държавният служител има право на пълно, обективно и всестранно разследване в рамките на дисциплинарно производство и проверка“.
– чл. 203, ал. 3 от ЗМВР: „Дисциплинарно разследващият орган е длъжен да извърши всички процедурни действия за пълно, обективно и всестранно разследване. При осъществяване на функциите си по дисциплинарното производство дисциплинарно разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона.“
От всичко това се създава впечатление за самоцелно възмездие, което не води до благоприятни последствия нито за извършилите нарушението, нито за обществото, нито към останалите служители на МВР, нито за МВР като институция призвана да защитава закона.
Припомняме, че подобни нарушения от страна и на представители на други професии, свързани с овладяване на пандемията, станаха достояние на широката общественост, без да се стига до крайни за ситуацията решения, каквото би било дисциплинарно наказание „уволнение“ на нарушилите правила служители на МВР.
Предизборната обстановка не би трябвало да е причина за силно емоционална и доста прибързана реакция, преди да е приключило съответното дисциплинарно производство и то проведено при спазване на съответните разпоредби.
Не бихме искали да мислим, че случаят е и удобен повод за изместване центъра на общественото внимание от други, доста по сериозни за МВР и държавата, проблеми“, заключват от СФСМВР.

 

- реклама -