синдикати, работници наемане чужденци работодатели пазар на труда възнаграждение протест медицински сестри

Синдикатите не искат повече специалисти от чужбина

КНСБ: Списъкът с професии за чужди експерти да не се разширява

КНСБ не подкрепя предложението на КРИБ и АИКБ за разширяване на списъка с професии, за които може да се „вкарват“ специалисти от чужбина, без да се изисква пазарен тест дали за тези специалности няма български експерти. Това се казва в становище на Изпълнителния комитет на конфедерацията.
Ако се приемат предложенията на работодателите, ще се отвори вратата за чужди работници от трети държави в 176 длъжности от различни браншове. Това обаче ще постави не само българските, но и като цяло европейските граждани в неравнопоставено положение, смята синдикалната организация.
Според КНСБ в страната ни има достатъчно специалисти от въпросните професии. Заради ниските заплати обаче, те не работят по специалността или заминават за чужбина, където възнаграждението е по-високо. Доказателството е в бюрата по труда, където има регистрирани 1008 безработни български инженери към вчерашна дата.

Каква е ситуацията на пазара на труда

ВУЗ-овете в България с обучение на специалисти по предложените единични групи са 8 и за учебната 2016/2017 г.. Те са приели 500 младежи, а ще завършат близо 280. В софтуерните училища и академии за изминалата година неформално са се обучавали повече от 2 500 младежи на възраст от 16 до 18 години.
В предложенията на КРИБ и АИКБ липсват мотиви, доказващи сериозния недостиг на кадри в посочените единични групи професии, каквото е изискването на закона, за да бъдат включени в списъка. Има разминаване между предложенията за разширяване на списъка, направени от национално представителните работодателски организации и работодателите.
Според КНСБ възможността за осигуряване на кадри в дадената фирма чрез „внос“ на работници – граждани на трети държави е най-лесният път за наемане на работници и не подобрява по никакъв начин състоянието на българския пазар на труда.

- реклама -