Симеонов иска да се забрани показването на щастливите печеливши от лотарията

Да се забрани и непряката реклама на хазартни игри. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за хазарта на НФСБ и лидера му – вицепремиера Валери Симеонов, който ще се внася другата седмица, пише “24 часа” .

Под непряка реклама вносителите разбират заснетите щастливци, които изразяват своя късмет пред широката публика и така внушават, че спечелената от хазарта сума ще им помогне да разрешат личните си битови и финансови проблеми.

От чл. 10 да отпадне уточнението, че се забранява пряка реклама на хазартни игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, предлага още вицепремиерът. Аргументът тук е, че ограничението е неприложимо, т.е. рекламата поначало е адресирана до неограничен кръг потребители и е невъзможно да се гарантира коя аудитория ще я види. Вследствие на това е предложено заличаването и на алинея 6 – за специални правила относно рекламата на хазартни игри.

В допълнителните разпоредби се създава нова точка 23а със следното съдържание: “Непряка реклама на хазартни игри е всяка форма на търговско послание, съобщение или препоръка, която включва и наименование на хазартна игра или на търговската марка на организатор на хазартна игра и/или дейност, върху продукти и стоки, които не са свързани с хазарт.”