Атанас Добре, телеком, ETNO, регулации

Силната регулация тревожи европейските телекоми

Европейските телекоми, членуващи в ETNO, изразиха тревогата си, че усложнената регулация и ограничените ресурси в радиочестотния спектър, необходим за разгръщане и на бъдещите 5G мрежи, ще ги постави в неравностойно положение спрямо конкурентните оператори в САЩ.

В ETNO участват 39 телеком компании, опериращи в Европа, като техните инвестиции представляват над 70 на сто от инвестициите в сектора.

На конференция в Брюксел, с участието на еврокомисар Мария Габриел, както и  главните изпълнителни директори на Deutsche Telekom – Timotheus Höttges, Orange – Stephane Richard и Qualcomm Europe – Enrico Salvatori, и изпълнителният директор на VIVACOM Атанас Добрев бяха разгледани проблемите в проекта за ново европейско телеком-законодателство през призмата на дигиталното бъдеще на обединена Европа.

„Промяната ще се случи и тя несъмнено ще доведе до нов начин на живот и до нови бизнес правила, заяви Атанас Добрев. каза той. – Важното е доколко европейските компании ще участват в тази промяна и дали ще имат възможност да са неин двигател. Ако има опасност, то тя не е в задаващата се цифровизация, а в това кой ще я реализира – европейските телекоми или компаниите зад океана, които имат много по-голяма свобода на действие и обхват“, добави шефът на Vivacom.

Ръководителите на европейските телекоми бяха единодушни, че е необходима повече свобода и възможности за възвръщаемост на инвестициите. „Телеком операторите в Европа трябва да имат свободата да рискуват. Не би било успешно да се опитваме да ограничаваме бъдещето, преди то да се е случило. Моят апел към регулаторните органи е – оставете индустрията свободна от рестрикции и нека конкуренцията е основен регулаторен двигател. Това би бил верният път, който подхожда на Европа“, заяви Атанас Добрев.

Според анализа на Accenture Strategy, цитиран от ETNO, цифровизацията може да осигури по 4 милиарда евро на ден добавена стойност, ако тя се „случи“ по правилния начин в периода 2015 до 2015 г.

В този контекст Европа ще може да осигури на 11% от населението на Стария континент висококачествени онлайн обучения и курсове и да въведе цифрови решения, които ще намалят емисиите от CO2 с до 34% към 2030 г. От друга страна, ако политиките и регулациите не се провеждат правилно, то Европа може да загуби от цифровите компании от другите региони, включително до 50% от днешните работни места.

От дискусията още стана ясно, че европейските телекоми се притесняват от усложнената регулация и стеснен спектърен обхват в сравнение с конкурентните оператори в Щатите.

Участниците в разговора подчертаха необходимостта от повече свобода и възможности за възвръщаемост на инвестициите.

По отношение на тенденциите в европейските регулаторни политики, в хода на разговора Атанас Добрев сподели:

„Телеком операторите в Европа трябва да имат свободата да рискуват. Не би било успешно да се опитваме да ограничаваме бъдещето преди то да се е случило. Моят апел към регулаторните органи е: оставете индустрията свободна от рестрикции и нека конкуренцията е основен регулаторен двигател. Това би бил верният път, който подхожда на Европа.“

Той изрази подкрепата на телеком сектора за усилията на българския еврокомисар Мария Габриел при отстояване на предложените от ЕК политики за дерегулация и стимулиране на инвестициите и иновациите. Той заяви също интереса на Vivacvom от сътрудничество с българското правителство относно намаляване цените за роуминг със страните от Западните Балкани, които все още не са част от Европейския съюз.

- реклама -