ваучери

Сийка Кацарова пред FN: Предлагаме работодателите да отпускат ваучери за здравен туризъм на служителите си

Работодателите да осигуряват на своите служители по 720 лева годишно под формата на ваучери за здравна превенция в СПА центрове и хотели.

Това предлагат от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

Идеята е всеки работещ да прекарва поне 7 дни всяка година на процедури в зависимост от неговите здравни нужди или хронични заболявания. Ваучерите трябва задължително да се използват на територията на нашата страна, само и единствено в сертифицирани от министерствата на туризма и на здравеопазването центрове – Медикъл/СПА, СПА, Уелнес и Таласо.

Какви ще са здравните ефекти върху работници и икономическите върху туризма – разговаряме със Сийка Кацарова, председателя на Съюза по балнеология и СПА туризъм и вицепрезидент на Европейската СПА асоциация.

сн. БГНЕС

– Каква точно е идеята за ваучерите за здравна превенция?

– Също като ваучерите за храна, които раздават някои работодатели, те могат да подсигурят на служителите си и ваучери за здравна превенция, които да се използват в някои от СПА дестинациите у нас. За целта предлагаме промяна в Наредба 7 на Министерството на финансите, според която фирмите имат право да дадат допълнителни 60 лв. на своите служители за покупка на храна, вместо да бъдат в парична форма, и за това плащат по-малко данъци. Това предлагаме да важи както за държавата като работодател, така и за частните работодатели.

– Какво ще включват ваучерите – ще има ли някакъв вид лечение или по-скоро са за СПА отдих? И какъв ефект да очакваме от една подобна „екстра“ за работещите хора и икономиката?

– От една страна тези ваучери ще допринесат за развитието на вътрешния туризъм и преоткриването на България като любима дестинация за почивка. От друга, ще имат значително финансово въздействие върху консолидирания държавен бюджет, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Най-съществено въздействие се очаква върху разширяване капацитета за настаняване, чрез инвестиции в сферата на туризма. А възстановяването на една такава инвестиция се прогнозира за срок от две години – годината на издаване на календарен ваучер и непосредствено следващата.

сн. БГНЕС

Ще изброя и още някои икономически ползи:

  • Ще окажат значително влияние в развитието на туризма по региони, както и развитието на местната икономика.;
  • Ще създадат нови работни места в сектор туризъм;
  • Ще увеличат наличните средства за инвестиции и разработване на нови услуги в сектор туризъм;
  • Ще допринесат за значителен ръст в различни икономически сектори – производство на храни, търговия с храни, транспорт и др;
  • Ще насърчат работодателите да наемат служители на трудови договори, за да се възползват от данъчните предимства, предоставящи ваучерите за здравна превенция (здравна почивка);
  • Ще насърчат инвеститорите в сектор туризъм да декларират приходите си, чрез включването им в мрежовата принадлежност на системата за ваучери, съответно да декларират сумите за използваните при тях ваучери за здравна превенция (здравна почивка), съответно да заплащат данъци върху тях.

Другата важна част от ваучерите е техния пряк ефект върху здравето на работещото население. Преди всичко въвеждането на такава практика се очаква да повиши работоспособността на служителите – ежегодното провеждане на комплексно климато и балнеолечение при някои хронични заболявания на вътрешните органи води до разреждане на обострянията им и съответно до намаляване на хоспитализациите на пациентите. Също така тук говорим и за подобряване здравния статус на населението, а оттам и увеличаване продължителността на живот.

– Подобна практика има ли в други европейски държави (за здравни ваучери)и ако да как са уредени там нещата?

– Да, в Словения и Чехия имат такива системи. През Юни 2020-та чешкото правителство одобри сумата от 150 Евро, която се отпуска на всеки един здравно-осигурен гражданин, който проведе 6-дневен престой с минимум 5 процедури в чешки СПАа курорт и съответно сертифициран медикъл СПА център. Програмата цели да стимулира вътрешния им туризъм и да направи по-устойчиво на вируси население на Чехия.

Предвижда се до края на Септември програмата да се одобри от ЕК и да се отвори и за Европейски граждани. Словения имат подобна програма със субсидия от 120 Евро.

сн. БГНЕС

– Държавата стои ли зад вашата инициатива и до каква степен смятате, че е възможно от една добра идея тя да се превърне в полезна реалност?

– Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова е запозната с проекта и срещаме разбиране в нейно лице. В началото на месец септември сме изпратили писмо до финансовия министър Кирил Ананиев, който познава работата на Българския Съюз по балнеология и спа туризъм /покрай проекта за България на немския здравно-осигурителен пазар, в който ръководеното от него министерство на здравеопазването в онзи момент участва/.

Запознали сме с проекта и председателя на Комисията по икономика и туризъм Петър Кънев, както и работодателските организации –  КРИБ и АИКБ. Разчитаме на положителен отговор и стартиране на програмата от Януари 2021-ва година.

– Вече отчетохте, че има сериозен интерес на българите към СПА дестинациите през ковид пандемията? Очаквате ли този ръст на посещенията да се запази и през следващите месеци и има ли възможност нашата индустрия да отговори на повишеното търсене с качествени услуги?

– Месеците октомври, ноември и декември /преди коледните празници/ са традиционни месеци за конферентен туризъм, фирмени мероприятия и тържества. В Covid времена, в които компаниите са ограничили или забранили пътуванията е ясно, че есента и зимата ще бъдат тежки месеци и ще се разчита на уикенд посещенията в най-добрия случай. А, редица курорти дори само на съботите. Това е още една причина да се помисли за стимулиране на вътрешния туризъм с полезни за здравето на хората програми, което ще запази работни места. Българските здравни дестинации предлагат устойчив продукт – полезен и достъпен до хората.

Българските здравни дестинации обаче имат много работа по отношение устойчива инфраструктура – обща и туристическа – която да ги позиционира сред лидерите в Европа. Тук е необходимо в следващия програмен период 2021-2027 да бъде възможно общините, на територията на които са разположени нашите „СПА перли“ целево да могат да кандидатстват по програми ръководени от  МРРБ за изграждане на устойчиви здравни дестинации.

– Кажете ни къде се намира България на балнео картата на Европа и какво се случва с прословутите посещения на германци, чиито посещения се поемат изцяло от тяхната здравна каса?

– Не бих употребила „прословутите“  за този изключително важен, дори бих казала исторически за България пробив. Признаването на страната ни от страна на немската асоциация на здравно-осигурителните компании GKV като държава, в която  граждани с немски здравни осигуровки могат да реинбурсират разходи за превенция и рехабилитация в амбулаторни условия означава признаване на КАЧЕСТВОТО на Българския медикъл-спа § спа продукт. Означава признание за инвестициите в сектора, означава устойчивост на продукта.

От Юни 2020-та с подкрепата на Министерство на туризма /благодарим на вицепремиера Николова за приемствеността и подкрепата на проекта/, работим по план за представяне на България на немския пазар като дестинация за целогодишен здравен туризъм.

Март бе стартовия месец, но коронавируса промени плановете ни. През август има реализирани почивки с цел превенция и рехабилитация от страна на здравно осигурени граждани с немски здравни осигуровки. Не са планираните от нас минимум 2000 човека, но със спрените полети, реализацията на плана се отлага за периода след април 2021-ва година.

- реклама -