КЗК вериги мерки горива енформация картел национален рамков договор

Шестте най – големи вериги бензиностанции бяха обвинени в картел

Според регулатора, шестте вериги имат съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждането на обща ценова политика. Освен това те са си разменяли информация за оборотите си. От антимонополната комисия твърдят, че това поведение има за цел недопускането на конкуренция на пазара на търговия на дребно с бензиново и дизелово гориво в страната.

Комисията се е самосезирала и е направила поредица проверки на място в офисите на основните дистрибутори на горива на дребно.

„Установяването на сътрудничество и единодействие между посочените дружества води до елиминиране на конкуренцията, което премахва естествените механизми на свободния пазар и въздейства неблагоприятно върху икономическата среда и интересите на обществото“, посочват от КЗК.

Определението не подлежи на обжалване.

Ответните страни имат право в срок от 30 дни да представят писмени възражения и да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения.

- реклама -