Тол система оферти АПИ

Шест фирми в надпревара за ТОЛ системата – вижте кои са те!

Днес станаха ясни имената на фирмите, подали 6-те технически оферти за търга за ТОЛ-системата.

Това са Обединение „БГ Път”, Капш Трафик Солюшънс, Толнет АД, Сиела Норма АД, Обединение Телетол ДЗЗД и Консорциум „ТОЛ България”.

Съгласно заповед на инж. Дончо Атанасов, председател на УС на АПИ, от 16 август 2017, и във връзка с обществена поръчка с предмет: проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима маса над 3.5 т и на база време за леки автомобили с обща технически допустима маса до 3.5 т – електронна винетка, е назначена комисия.

Тя е в състав: инж. Стела Кръстева, директор на Дирекция „Пътни такси и разрешителни”- председател и членове: Десислава Ганева, юрист от МРРБ, Мария Бърдарова, гл.специалист от МФ, Димитър Атанасов, икономист, външен експерт, Георги Балабанов, външен експерт, Никола Петров, доц. Олег Асенов и др. Комисията започва работа на 16 август от 17 ч. в зала 702 в административната сграда на АПИ и накрая на работата си ще предаде на възложителя протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите, както и цялата документация по провеждането на процедурата.

Комисията започна да отваря пликовете по реда на тяхното постъпване. Повечето от представителите на участниците в обществената поръчка присъстват днес на отварянето на офертите, заедно с медиите.

При отварянето на първата оферта на Обединение „БГ -Път” , в което са Ай Сел Глобал Солюшънс- Унгария и Контракс АД , както и три дружества – подизпълнители: Тол Сървис АД, Айсел Мобил Софт АД и Кейбъл Ком ООД, член на комисията представи подробно наличните документи, между които е и предлаганата цена, но на този етап тя не се съобщава. Започна отварянето на офертата на участник № 2 – Капш Трафик Солюшънс.

- реклама -