Шефчович: България ще може да гарантира енергийната си сигурност

Шефчович: България ще може да гарантира енергийната си сигурност, ако се превърне в търгуваща страна на доставки

България ще може да гарантира енергийната си сигурност и тази на страните от региона, ако от държава за транзит на енергийни доставки, се превърне в страна, търгуваща с тях. Това заяви заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на Енергийния съюз Марош Шефчович.

В момента вие ръководите ЕС и това са важни въпроси за България и Европа, защото в момента тече много сериозна конкуренция, която се усилва с процеса на глобализация. Искам да благодаря на българското председателство за много добрата работа, която върши в момента, каза Марош Шефчович.

От друга страна той коментира, че в районите на преход от интензивна въглепромишленост ЕК иска да покаже, че има други алтернативи за развитие.

„Важно е да се формира визия на държавите-членки, на България, на целия ЕС, за да може да се формира една добра енергийна политика, свързана с изменението на климата. Разбира се, ако изградим една централа, сега знаем, какъв е жизненият й цикъл. Знаем какви са ни целите. Искаме да постигнем въглеродна неутралност“, посочи Шефчович.

„По тази причина трябва да работим върху визията, върху стратегията и да имаме съответните планове, разработени повсеместно, за да може да гарантираме, че можем да покажем на инвеститорите, на обществеността какъв енергиен микс искаме да постигнем до 2030 г.“, заяви заместник-председателят на ЕК, отговарящ по въпросите на Енергийния съюз.

Шефчович коментира, че сутринта е дискутирал въпроса как може България да се трансформира от държава, транзитираща доставки, в държава, търгуваща с такива

„Те могат да дойдат от различни точки в Европа, но през вас да минава търговията. Това разбира се, ще бъде най-добрата услуга, която може да предложите, за да може да гарантирате енергийната сигурност не само на България, но и в страните от региона. Има потенциал и той е много важен“, убеден е той.

Заместник-председателят на ЕК припомни, че когато бил в България 2015 г., се търсели отговори на въпросите как да се осигурят енергийните доставки и как да се гарантира енергийната сигурност на България и региона Югоизточна Европа.

„Имахме редица опасения в този момент, защото и България, и Словакия трябваше да се справяме с драматична ситуация, когато бяха прекъснати енергийните доставки. Трябва да се вземе решение при това положение какво може да се направи, за да не се спре работата в болниците и други важни стопански единици. Трябва да направим всичко възможно да гарантираме, че няма да се случи тази ситуация в бъдеще. За тази цел трябва да си сътрудничим много тясно“, каза Шефчович.

Той е на мнение, че е необходимо фокусиране върху свързване по по-добър начин през интерконектори и речни потоци

„Да постигнем диверсификация, за да можем да имаме достъп поне до три източници на газоподаване и да получим справедлива цена на тези доставки. Благодарни сме за всичко онова, което България свърши, за да може да се говори за приключване на работата по интерконекторите между България и Гърция и между България и Румъния. Трябва да говорим и за вътрешната газова инфраструктура, която трябва да бъде готова, за да може да се постигне сигурността на енрегийните доставки. Вие търсите начини да изградите интерконектори със Сърбия“, каза Шефчович.

Не на последно място той коментира, че енергийната ефективност е много важна не само за намаляване на търсенето, но и справяне с проблема с енергийната бедност.

„Повече от 10% от ЕС граждани не могат да си плащат сметките за ток или живеят в апартаменти или къщи, където покривите текат и сградите не са в добро енергийни състояние. Извършват се инвестиции в тази посока на стойност 10 млрд. вие вече сте похарчили 1 млрд. лв., за да може да санирате сградите си. Добре е да се помисли как може да се установи една енергийна платформа в България“, препоръча Шефчович.

Той участва в среща на Комисията по енергетика и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

- реклама -