Шанс за младите! Инициативата „Кристално чисти“ ще изгражда лидери на устойчивото развитие

За ясни правила и ангажименти към обществото срещу сивата икономика и безотговорното говорене настояват от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

Днес 8 компании дадоха старт на инициативата „Кристално чисти“

Партньори на проявата са омбудсманът на Република България Мая Манолова, Комисията за защита на потребителите и Асоциацията „Активни потребители“.

Общественият интерес изисква компаниите да следват най-високи стандарти в своята дейност и ясни правила за правене на бизнес. Да осигуряват постоянен контрол на качеството. Да се ръководят от етичен кодекс, базиран на международни стандарти и общоприети ценности. Да допринасят за развитието на обществото чрез ангажимента си към осигуряването на прозрачна бизнес среда и устойчивите си инициативи в областта на корпоративната социална отговорност, са категорични от Асоциацията.

Освен това АУБ и Университетът Харвард ще разработят образователни програми по устойчиво развитие, които ще бъдат финансирани чрез инициативата.

„Компаниите в Асоциацията от години следват най-високи международни стандарти в своята дейност“, заяви изпълнителният директор Жана Величкова. За миналата година те са внесли в държавната хазна над 86 млн. лв. данъци, такси и осигуровки. За екологична отговорност са платили над 2,5 млн. лв. Инвестициите им в дарения за социални каузи надхвърлят 750 000 лв. За развитие на служителите си са инвестирали над 1,2 млн. лв. Направените инвестиции в икономиката на България само за последните 5 години надхвърлят 130 млн. лв.

Тя подчерта, че потребителите искат гарантирано качество, ясни стандарти и отговорност, постоянен контрол – най-доброто за себе си и за семейството си. Направено през октомври 2016 г. по поръчка на Асоциацията онлайн изследване сочи, че качеството, вкусът и марката са най-важните фактори, които определят избора на бутилирана вода. Цената остава едва на пето място.

Инициаторите на „Кристално чисти“ поемат пореден реален ангажимент към бъдещето на България

Компаниите ще инвестират в създаването на образователни модули по устойчиво развитие. „Ще намерим, вдъхновим и развием младите хора, които ще работят за устойчивото развитие на България. Участниците в програмите ще бъдат избирани по най-строги критерии от авторитетно жури. Програмите ще бъдат разработени с преподаватели и специалисти от Центъра за здраве и околна среда към Университета Харвард“, обясни д-р Милена Николова, преподавател по маркетинг и потребителски нагласи в Американския университет в България.

„Ние ще им предоставим възможности за бъдещо професионално развитие и ще подкрепим служителите си, които биха искали да се развиват в тази област. Това ще е дългосрочна инвестиция за цялото общество“, допълни г-н Кренбауер.

Омбудсманът на Република България Мая Манолова обяви, че в нейно лице верен партньор и подкрепа имат обществено-полезни инициативи като тази. Защото тя е насочена към сигурността на потребителите. Стреми се към високи стандарти за контрол на качеството, за ясни правила и регулации, за чист и почтен бизнес. „Кодовата дума на този форум би могла да бъде „жажда“ – не само за чиста и достъпна вода. Но и жажда за ред, жажда за закони, които да се спазват. Жажда за социална справедливост и отговорност. Жажда за почтеност. Жажда за чисти и честни отношения – между нас като хора, в бизнеса и в обществено-политическия живот“, подчерта Манолова.

- реклама -