Семейства с деца ще получат помощи за ток и парно

Семейства с деца ще получат еднократна добавка от 148,35 лева, за да си плащат повишените разходи за ток и парно.

Това предвижда проект на Агенцията за социално подпомагане.

Проектът е на стойност над 49 милиона лева и е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Средствата ще се изплащат на семейства с деца от Агенцията за социално подпомагане до 30 ноември 2023 година.

Те са предназначени за уязвими домакинства – семейства с доходи до определен средномесечен размер,

които получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или така наречените детски надбавки.

За тази година,

за да получават детски надбавки, семействата трябва да са с доход до 510 лева на човек. За едно дете надбавката е 50 лева.

По данни на социалното министерство близо 320 000 семейства ще получат чрез проекта подкрепа за посрещане на повишените разходи за потребление на енергия.

Вижте още:

- реклама -