СЕМ: Отговорихме на министъра на културата още на 31 май

На 31 май Съветът за електронни медии е изпратил своя отговор до Министерството на културата, обявиха официално от СЕМ. Така опровергаха твърденията на служебния министър на културата Велислав Минеков, казани на пресконференция днес, 8 юни, че такъв отговор няма.

Става дума за въпросите, които той прати до съвета на 26 май, защо трите национални телевизии – БНТ, Би Ти Ви и Нова тв, прекъсват програмата си, за да излъчат извънредно брифинг на ГЕРБ. Прекъсването е на 22 май, а брифингът е по повод скандала с подслушванията.

Ето отговорът на СЕМ:

По повод твърдения на министъра на културата, че Съветът за електронни медии не е отговорил на отправени до него въпроси, свързани с излъчено на 22.05.2021 г. съдържание в три телевизионни програми, предоставяме следните факти:

На 26.05.2021 г. чрез системата за електронен обмен (СЕОС) в СЕМ е получено писмо от Министерството на културата.

На 31.05.2021 г. Съветът е изпратил своя отговор чрез същата система. Отговорът е регистриран в МК на същата дата с № 56-00-87.

Публикуваните документи показват, че Съветът за електронни медии е спазил установения административен ред за кореспонденция между институциите.

Въпросите на министъра до СЕМ се отнасят освен за БНТ и за Би Ти Ви и Нова тв, въпреки че те са частни търговски телевизии. И трите медии прекъсват на 22 май програмата си, за да излъчат брифинга на ГЕРБ.

В отговора си от 31 май, който СЕМ прилага към днешното писмо, от съвета обясняват, че „всеки един доставчик е независим по отношение на съдържанието на създаваната и предоставяна за разпространение от него медийна услуга. Намесата в редакционното съдържание от страна на държавата в лицето на нейните органи, вкл. СЕМ или друг орган на власт, е забранена, доколкото би представлявала цензура.“

СЕМ обяснява още, че е въпрос на програмно решение на радио- и тв операторите (без значение обществени или търговски) при наличие на информационен повод, дали и как да отразят събитието. Обичайна практика е това да се реализира чрез преки включвания или директни репортажи в програмата, казват от съвета.

„Що се отнася до посочените от Вас разпоредби на чл. 51 и сл. от ЗРТ, това са специални норми, създадени с цел да гарантират на определени лица при определени обстоятелства правото на програмно време, без това да подлежи на преценка от самия оператор. Задълженията за предоставяне на програмно време се отнасят само до БНТ и БНТ с оглед статута им на национални обществени доставчици на медийни услуги. Чл. 51 и сл. от ЗРТ обаче не са забранителни норми и не ограничават редакционната свобода на двата доставчика да включват и друго извънредно съдържание в програмите си.

В заключение и с оглед факта, че СЕМ не може да определя или обосновава програмните решения на медиите, поставените в писмото Ви въпроси в тяхната конкретика, следва да бъдат отправени към ръководствата им, доколкото излъчването на посочения от Вас брифинг е в рамките на тяхната редакционна независимост и свобода“, пишат още от СЕМ в отговора си до министъра.

- реклама -