СЕМ допусна всички 8 кандидати за шеф на БНТ до следващия етап на конкурса

Съветът за електронни медии допусна всички осем кандидати за генерален директор на Българската национална телевизия до следващия етап на конкурса.

Председателят на техническата комисия по проверка на документите Симона Велева заяви, че двама от кандидатите – телевизионният водещ Сашо Диков и доцент Светлана Божилова от Факултета по журналистика в Софийския университет, в чиито документи бяха установени пропуски, са ги отстранили в срок:

„Комисията пристъпи към проверка на документите, приложени допълнително от кандидатите, на които СЕМ е изпратил писма за отстраняване на пропуски и недостатъци. И двамата кандидати са изпратили необходимите документи в законоустановения даден от СЕМ срок. Г-н Сашо Диков своевременно е предоставил копия от два броя трудови книжки, удостоверяващи наличие на над 5 г. трудов стаж в телевизия. Доц. Светла Божилова е предоставила кратка биографична бележка, резюме на концепцията, мотивационно писмо с дата и подпис, декларация за най-малко 3-годишен управленски опит на мениджърски позиции, декларация за липса на принадлежност към ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия“.

До 23 юни Съветът за електронни медии ще оповести кандидатите, които са допуснати до изслушване. Изслушванията ще се проведат на 27-и и 28-и юни по реда на подаване на концепциите, а самият избор ще бъде на 29 юни.

- реклама -