„Сега“: Проверката на меморандума с Gemcorp разкри стряскащи нарушения

Проверката на меморандума за 1 млрд. долара с компаниите Gemcorp и IP3 Corporation за партньорство в енергетиката разкри множество потресаващи нарушения. Докладът на временната комисия в парламента за установяване на фактите около меморандума, с който „Сега“ разполага“, показва:

– При подписването меморандума са прегазени Конституцията, куп международни документи и устройствени правилници.

– Действано е светкавично, като документът не е бил съгласуван с нито едно ведомство, а енергийното министерство изненадващо си преобръща позицията.

– Така са създадени предпоставки двете компании да получат достъп до огромен обем информация за цялата енергетика, от който те са се опитали да се възползват по доста груб начин.

– Въпреки уверенията на Кирил Петков собствеността на двете компании не е била проверана предварително, а след получената постфактум притеснителна справка от ДАНС, месеци наред не са предприемани никакви действия.

Изводът в доклада на комисията е категоричен – интересите на държавата не са били защитени. Очаква се докладът да бъде обсъден днес в Народното събрание.

Какви са основните факти, които докладът разкрива?

 

Светкавични действия по незнайно чие разпореждане

Първата поява на свързани с инвеститорите лица е още през септември 2021 г. покрай направена оферта за изграждане на комплекс в „Мини Марица Изток“. Конкретният интерес обаче започва да изкристализира едва през януари 2022 г., когато в администрацията на президента е получено предложение от Allied Nuclear Partners Inc за сключване на меморандум с министерство на енергетиката /МЕ/ за стратегическо сътрудничество в областта на ядрената енергия за граждански цели. На 31 януари президентството изпраща меморандума с искане за оценка в МЕ и още на следващия ден експертите в министерството изготвят силно критично становище. В него е казано изрично, че меморандумът следва да бъде приет от МС и ратифициран от НС, защото предвижда клауза за арбитраж, а такива споразумения задължително се одобряват от парламента. Експертите изтъкват, че част от предложенията са много конкретни като например разполагане на малки модулни реактори в АЕЦ „Белене“ и АЕЦ „Козлодуй“ и за тях трябва да бъде нотифицирана ЕК.

Експертите посочват, че въпреки необвързващия характер на документа, в него има две правно обвързващи клаузи – за уреждане на споровете чрез арбитраж в Париж и за поверителност и интелектуална собственост. Те отбелязват, че не е типично държавен орган да сключва споразумения с частни компании, и предлагат да се помисли за меморандум с БЕХ или АЕЦ „Козлодуй“.

Това становище, незнайно защо, не е изпратено изобщо до администрацията на президента. До края на февруари обаче в МЕ са били решени да не сключват подобен меморандум. На 25 февруари е проведена среща между зам.-министър Данаил Николов и представители на фирмите, на която те са информирани, че България и САЩ имат вече споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергетика за граждански цели, което дава достатъчно добра рамка, и че няма практика министерства да сключват споразумения с частни компании.

Какво се е случило след тази среща не е ясно, но събитията съвпадат с друг сюжет, в който е забъркан Gemcorp – точно на 25 февруари започват преговори с „Булгаргаз“ за доставка на втечнен природен газ. До договор не се стига, но на 21 март в МЕ изневиделица е получен проект на меморандум, който е подписан от енергийния министър Александър Николов скоростно – на 23 март. В министерството няма никаква информация за двете фирми – нито кои са им собствениците, нито каква е експертизата им.

Няма данни документът да е съгласуван с правна дирекция на енергийното министерство и с други министерства. Меморандумът не е одобряван от кабинета и енергийният министър не е упълномощен да го сключва. Няма санкция и на НС. Както „Сега“ писа, меморандумът покрива целия сектор на енергетиката – от сътрудничество и евентуални съвместни инвестиции от „Топлофикация София“ до разполагането на малки модулни реактори в АЕЦ „Белене“ и АЕЦ „Козлодуй“.

 

Размах и нездраво любопитство

 

Gemcorp и IP3 Corporation са започнали светкавично да действат по сключения меморандум. Дори и скандалът, който се разрази в края на март, когато стана ясно, че има руска връзка в тяхната собственост, не ги разколебава. На 12 април от IP3 Corporation искат среща с БЕХ, на която да се обсъдят най-подходящите за България технологии за чиста енергия. БЕХ потвърждават възможността за среща. През май IP3 Corporation разширява полето си на действие към „Мини Марица Изток“, искайки среща за обсъждане на възможностите за разработване на хибриден комплекс. По информация на мините такава среща не е проведена.

Особено странни са направени искания от Gemcorp до „Булгаргаз“ за предоставяне на информация за компанията. Кореспонденцията е водена по повод идеите за партньорство в доставките на втечнен природен газ. По този повод от Gemcorp искат „Булгаргаз“ да предостави серия от документи за актуалното състояние на компанията, банкова референция, както и копия на паспортите на всички директори. Поискани са и паспортите на всички акционери с над 20% собственост в компанията. Очевидно искането е втрещило ръководството на компанията, която е отказала да предостави копия на паспортите на директорите с аргумент опазване на лични данни.

В събирането на информация за „Мини Марица Изток“ пък е забъркано финансовото министерство. Служебният енергиен министър Росен Христов разказва пред комисията, че е бил направен опит за неоторизирано влизане в „Мини Марица Изток“ за събиране на информация. Служители на министерство на финансите са поискали на място цялата финансова информация на дружеството. От фирмата обаче са настояли да им бъде предоставена заповед за достъп от МФ. Такава не е представена и пратениците са си тръгнали с празни ръце.

 

Снишаване, снишаване, снишаване

 

От проверката става ясно, че въпреки многото смущаващи факти премиерът Кирил Петков не е предприемал действия месеци наред. На 8 април в парламента той уверява, че собствеността на Gemcorp и IP3 Corporation вече е била проверена. „Когато подписахме това писмо за намерение, ние проверихме дали в този момент имат руски инвеститори. В този момент нямат руски инвеститори. Освен това в момента съм наредил пълна проверка, за да видим какви инвеститори са имали 5 години назад, за да можем да вземем решение дали нещо да се пристъпи напред“, заявява Петков. Не е ясно как точно той е проверил собствеността на двете фирми, но това очевидно не е станало през ДАНС, която изобщо не е била сезирана. Агенцията се задейства сама по медийни публикации за руската връзка в компаниите и на 20 април изпраща на началника на политическия кабинет на премиера Лена Бориславова смущаваща справка за собствеността и капиталите. Кирил Петков обаче месеци наред не предприема нищо. Едва на 20 юли премиерът поставя резолюция темата да се разгледа същия ден на оперативно заседание на МС. На него не е поканен представител на ДАНС. Не е ясно какво точно съдържа докладът на ДАНС, защото той е засекретен. До 20.07. останалите министри не са били уведомени за него. Не е ясно дали са запознати с констатациите на самото заседание.

Прекратяването на меморандума също се проточва. На 27 юли енергийният министър Александър Николов изпраща писмо за прекратяване по взаимно съгласие заради „тежката политическа ситуация в страната“. В имейла изрично е посочено, че министърът очаква отговор и ще организира среща за подписване на споразумение за прекратяване на меморандума. Но компаниите изобщо не отговарят. Меморандумът е прекратен едва в края на ноември, след като на 18 ноември служебният министър на енергетиката изпраща писмо за едностранно прекратяване.

Според доклада на комисията бившият енергиен министър Александър Николов не е дал убедителни обяснения при изслушването. Кирил Петков, Асен Василев и Лена Бориславова пък изобщо не се отзоваха на поканата на комисията за изслушване по случая.

Изводите на комисията са категорични – интересите на страната не са защитени и е създаден риск за енергийната и националната сигурност на страната. Докладът не е подкрепен от представителите на ПП, като депутатът Венко Сабрутев изрично е написал: „Няма да съгласувам доклад, който съдържа невярно съдържание“.

- реклама -