БАБХ 31 храни стандарт, Храни и напитки становище Мая Манолова двоен стандарт ЕК проучване стоки продукти

Сдружение „Храни и напитки България“ предупреждава за проблеми при прилагането на мерките против двойните стандарти при храните

Сдружение „Храни и напитки България“ отчита като положително решението на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите към Европейския парламент при формулиране на текстовете, касаещи дискусията за „двойните стандарти“.

Това се казва в становище на организацията.

Според най-големите компании в хранително-вкусовата промишленост у нас трябва да се вземат предвид някои основателни причини за разлики в рецептите на продуктите като „ясно изразени регионални предпочитания на потребителя“, „използването на местни продукти“ и „изисквания на местното законодателство“, което е от полза за потребителите и за стимулиране на националната икономика.

„Не правим компромис с качеството на продуктите и не произвеждаме продукти с по-ниско качество за различните пазари. Бихме искали да отбележим, че предложената от Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите формулировка не изчерпва всички легитимни възможности за различие при продуктите и предполага, че дори минимални отклонения, които често са резултат на различно оборудване или доставчик, биха попаднали под забраната от директивата, което ще доведе до затруднения и създава риск от прекратяване на цели производства“, подчертават производителите.

Според тях е притеснителен фактът, че „двойните стандарти“ са включени именно в Анекс 1 на Директивата.

Това би забранило каквито и да било разлики в продуктите и би довело до изискването всички търговски марки да имат една и съща рецепта в цяла Европа, което от своя страна би ограничило продуктовите иновации и потребителския избор и би увеличило потребителските цени в определени пазари, се казва в становището.

То може също да се отрази отрицателно на местното предлагане на селскостопански продукти, а също да доведе до нелоялна конкуренция между операторите с дейност на няколко пазара и местните конкуренти.

Трябва да се има предвид, че подобни крайни мерки се гласуват, без да е приключило организираното от Европейската комисия изследване на пазара, което стартира през септември 2018 година и се провежда по утвърдената от Европейския изследователски център единна методология, чиито резултати се очаква да бъдат обявени през март 2019 година, когато Комисията ще може да направи задълбочен анализ на феномена „двойни стандарти“.

В ерата на глобализация в повечето случаи фабриките се специализират в производството на даден продукт от асортиментната листа на компанията и захранват с него, ако не целия европейски пазар, то големи сегменти, без деление на източни и западни държави.

Рецептите на нашите продукти се адаптират в някои случаи за различните пазари в Европа, ако това се налага от спецификите или различията във вкусовите предпочитания на потребителите в съответната държава, за покриване на местни нормативни изисквания или с оглед стимулиране на местната икономика, чрез използване на произвеждани на място суровини.

Подобни различия в рецептите в никакъв случай не говорят за по-ниско качество и не са израз на „двоен стандарт“.

Сдружение „Храни и напитки България“ се присъединява към апела на най-голямата браншова организация в Европа – FoodDrink Europe, и като неин член приканва законодателите да извършат по-добър и пълен анализ на различните нормативни възможности, като подкрепяме усилията на нашите членове да предлагат едно и също

Сдружение „Храни и напитки България“ е браншово сдружение, чиито членове са едни от най-големите компании в областта на хранително-вкусовата промишленост в България с общ годишен оборот над 1,5 милярда лева – Данон Сердика АД, Девин ЕАД, Интерснак България ЕООД, Кока-Кола България ЕООД, Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД, Куадрант Бевъриджис АД, Марс Инкорпорейтед България ЕООД, Монделийз България ЕООД, Нестле България АД, Престиж-96 АД, Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД, Униливър България ЕООД, Градус АД  и Бисер Олива АД .

Припомняме, омбудсманът Мая Монолова внесе в ЕП петиция срещу „двойния стандарт“ при храните. Мерките бяха гласувани в европарламента.

 

- реклама -