СБ запази прогнозата си за България – икономически растежа с 2,2%

Световната банка прогнозира растеж на българската икономика от 2,2% през 2016 г. и 2,7% през 2017 г. Финансовата институция не е променила своята прогноза за икономическото развитие на страната ни спрямо предишната си прогноза, направена през януари.

Световната банка понижи своята прогноза за растежа на световната икономика през тази година до 2,4% в сравнение с прогнозираните през януари 2,9%. Това свиване е предизвикано от забавянето на темповете на растеж в страните с развита икономика, запазващите се ниски равнища на цените на борсовите стоки, слабите показатели на световната търговия и съкращаването на капиталовите потоци.

 

- реклама -