фелдшер, сертификати, ваксинация, арест

Създават Национален съвет по психично здраве

Създават Национален съвет по психично здраве. Това става с решение на МС.

Съставът на съвета ще включва: председател – представител на Министерството на здравеопазването и членове – по един представител на министерствата на труда и социалната политика,

на образованието и науката, на регионалното развитие и благоустройството и на правосъдието, на Националната здравноосигурителна каса,

Националния център по обществено здраве и анализи, Българския лекарски съюз, на медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен, на Медицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора,

Българската психиатрична асоциация и на представителните организации за защита правата на пациентите.

С постановлението  на МС се гарантира установяването и функционирането на ефективен механизъм за цялостна координация на изпълнението на националната политика по въпросите на психичното здраве.

- реклама -