Ангелкова туризъм категоризация звезди

Създават Институт за отнемане на звезди в туризма

Предвиждаме създаване на Институт за отнемане на звезди.

Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова.

Тя взе участие в Четвъртия конгрес на Националния борд по туризъм.

„Основен приоритет на нашето правителство е намаляването на административната тежест. От друга страна трябва да гарантираме, че изискуемото качество ще бъде спазено. Предложих да премахнем Института на прекатегоризация такъв, какъвто съществува в момента, както различното категоризиране на обекти в един комплекс. Например в хотел, в който ресторантът е неразделна част от него, в момента изискванията са те да се категоризират отделно. Това води, както до различни звезди, така и това изисква двойна процедура от страна на лицето, което кандидатства“, коментира Ангелкова.

Тя уточни, че в тази връзка предлага всички тези административни процедури да отпаднат, но за сметка на това се засилват проверките със създаването на туристическия инспекторат, който ще има регионални звена на територията на областите, където има национални курорти и създаване на Институт за отнемане на звезди.
„Тоест ясна регламентация кога един хотел, ресторант или място за настаняване, което първоначално е получило 4 звезди, съответно, ако наруши изискванията, кога и при какви нарушения те могат да бъдат отнети. Смятам, че от една страна чисто процедурно ще облекчим абсолютно всички собственици на места за настаняване и хранене. Това създава по-голяма саморегулация и не на последно място това е сектор с ясно и силно изразена конкурентост“, поясни Ангелкова.

Министърът на туризма каза още, че е имало отнети звезди миналата година на един хотел във Велико Търново заради драстично разминаване в изискванията, които има в Наредбата за 4-звезден хотел, какъвто е бил този, и съответно са го понижили.

„По отношение на КЗП, там много ясно ще бъдат конкретизирани ангажиментите, които тя има по отношение на защитата на правата на потребителите и съответно тези ангажименти, които са свързани с контрола и проверката на местата за настаняване и хранене, изцяло свързани с това дали отговарят на изискванията на Закона за туризма. Те ще бъдат прехвърлени като функции върху туристическия инспекторат“, каза още Николина Ангелкова.

- реклама -