Създава се агенция за пътна безопасност, те ще се ръководи от Малина Крумова

Създава се Държавна агенция към Министерски съвет, която да следи за безопасността на пътищата и намаляване на броя на жертвите при катастрофи.

Новият орган ще бъде оглавен от Малина Крумова, която досега беше зам.-министър на регионално развтие. Тя напуска този пост, който ще бде зает от Николай Нанков.

Крумова обяви пред участниците, че в следващите няколко седмици ще се изготви структурата и устройственият правилник на новата агенция. Тя ще се занимава основно с  политиката в областта на пътната безопасност, събиране и анализ на информация.