Съюзът за стопанска инициатива стартира проект за развитие на дигитални умения

Проектът „Развитие на дигиталните умения“ е мащабна програма част от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ и обхващаща всеки отделен сектор на българската икономика.

Целта е да се  определят специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица за изпълнението на ежедневните им задачи и да се  подпомогне придобиването им, в съответствие с развиващите се технологии.

Процедурата се изпълнява в рамките на два компонента.

По компонент едно е разработена методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения на заетите лица, както и потребностите на всеки един икономически сектор от специалисти с опредено ниво на подготовка.

Следващият компонент ще разработи, тества и валидира унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и професии.

На специално представяне на проекта г-жа Виолина Накова, председател на ССИ отбеляза, че „Чрез съвместните действия на социалните партньори и Министерство на труда и социалната политика ще се подкрепят предприятията и работната сила за по-доброто им адаптиране към промените и предизвикателствата, които Индустрия 4.0 ще постави в сферата на пазара на труда и ще се осъществи плавен преход към развитието на работна сила с необходимите знания и умения за заемане на работните места на бъдещето“.

От своя страна ръководителят на проекта г-жа Кристина Станчева заяви, че процедурата „Развитие на дигиталните умения“ е плавен преход към приоритетната за новият програмен период на ЕС (2021-2027) – дигитализация на икономиката.

На събитието участваха още г-н Цветан Спасов, Ръководител на Управляващия орган, инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.

Партньори на ССИ са Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерация на труда „Подкрепа“ (КТ Подкрепа).

 

 

 

- реклама -