САЩ с тежки критики към България заради дискриминация и корупция

Тежки критики за човешките права в България

В годишния си доклад Държавният департамент на Съединените щати критикува страната ни за отношението към ромите и мигрантите.

Частта на доклада, посветена на страната ни, съдържа 43 страници. Основните изводи в тях са, че:

В България гражданските власти са запазили ефективен контрол върху силите за сигурност. Маргинализацията и социалната нетолерантност към ромското малцинство си остават един от най-неотложните проблеми с правата на човека.

Нарастващата социална нетолерантност към бежанците и продължаващото влошаване на медийната среда, дължащо се на корпоративна и политическа зависимост, също са проблем. Корупцията продължава да е бреме, тегнещо върху способностите на правителството и подкопава доверието на обществото и бизнеса в съдебната система и в други правителствени институции, съобщи Дарик.

Други сигнали за проблеми с човешките права включват случаи на полицейско насилие, тежките условия в затворите и центровете за задържане и отлаганията и бавенето в съдебната система.

Има сигнали за религиозна дискриминация и тормоз. Недостатъци в процесите и политиките за интеграция на бежанците, сигнали за изборни измами, за насилие на полов признак и за дискриминация срещу жените, за насилие срещу деца, за нарастващ онлайн антисемитизъм, за трафик на хора, за дискриминация на хора в неравностойно положение, на представители на етническите малцинства и на представители на общността на гейовете, лезбийките, транссексуалните и интерсексуалните. Има и социална стигма срещу хората с ХИВ и СПИН. Има сигнали и за случаи на детски труд и на дискриминацията срещу членове на малцинствата в трудовата среда.

Правителството предприе стъпки, за да даде под съд и накаже официални представители в службите за сигурност и на други места, които извършват злоупотреби. Но действията на властите не бяха достатъчни и безнаказаността бе проблем.

- реклама -