Европейският съвет

Европейският съвет няма да наказва Испания и Португалия заради дефицита

Европейският съвет се съгласи с Еврокомисията да не се налагат санкции срещу Испания и Португалия заради големия им бюджетен дефицит.

Известно е, че дефицитът на двете страни надхвърля установения в ЕС таван от 3 процента.

„Съветът се съгласи да не се налагат глоби на Испания и Португалия заради липсата на ефективни действия по коригирането на прекомерния дефицит“, казва се в съобщението.

Така крайният срок за намаляване на дефицита за двете държави ще бъде отложен без сериозни санкции. Съветът ще установи нови срокове за съкращаването на дефицита.

Дефицитът от 3% е записан в Пакта за стабилност и растеж на ЕС

Трипроцентният таван за бюджетния дефицит е записан в Пакта за стабилност и растеж на ЕС. Има се предвид размерът на дефицита според брутния вътрешен продукт. Там също се казва, че държавният дълг на всяка една от страните-членки не трябва да надхвърля 60% от БВП.

Ако държавата надхвърли 3-те процента, ЕС въвежда спрямо нея процедурата по принудително намаляване на дефицита и установява срокове за привеждането му в норма.

Принудителното намаляване на дефицита може да бъде болезнено за страната, защото води до намаляване на разходната част на бюджета, до съкращаване на икономическата активност и ръст на безработицата.

Глобата за неизпълнение на изискването е 0,2% от БВП, като тя може да бъде съкратена или анулирана по решение на Еврокомисията и Европейския съвет.

- реклама -