Близо 7% от българските жилища са без баня

Малко над 2,6 милиона са обитаваните жилища в страната.

Това показват данни на НСИ, обработени след цялата информация, събрана от националното преброяване през септември 2021 година.

От всички обитавани жилища 98.7% са свързани с общественото водоснабдяване.

Във всяко българско жилище има хладилник, но в 11% от тях няма тоалетна.

Близо 7% от българските жилища са без баня – някои имат такава в същата сграда, други имат извън нея, докато трети изобщо нямат.

Слънчевата енергия пък все още остава най-непопулярна като източник за отопление.

В 95% от жилищата живее само едно домакинство. Случаите, в които две или повече поколения например, делят едно жилище, стават все по-малко. Вече живеем и на по-широко, защото средният брой на лицата, обитаващи едно жилище, е две и половина. Най-населени са жилищата в Пловдив и Благоевград, а най-слабо населени са тези в Габрово.

Най-разпространеният предмет в дома на българите е хладилникът, следван от пералнята. Почти всички обитавани жилища разполагат с тези уреди. Следващ по популярност е бойлерът – над 70% от жилищата разполагат с такъв, а мобилно устройство има в повече от 60% от жилищата. Обитателите на половината от тях пък притежават и автомобил.

Мобилната телефонна услуга е най-използвания вид услуга от домакинствата живеещи в жилищата – има я в 67.7% от тях. Фиксирана телефонна услуга ползват – 10.1%. Фиксиран достъп до интернет има в 50.9% от обитаваните жилища, а мобилен достъп до интернет – в 52.2%. Кабелна телевизия има в 55.6% от обитаваните жилища, а сателитна – в 22.5%.

Отопляваме се най-много на ток – почти в половината жилища. Малко над 30% от тях си служат с дърва за огрев, на парно разчитат в 13%, а въглища и пелети има в между 4 и 5% от тях. Най-непопулярна за използване у нас, е все още слънчевата енергия и тази от възобновяеми източници.

- реклама -