Санират безплатно само 1000 сгради, след това ще се доплаща

Средствата за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост ще стигнат за не повече от 1000 сгради.

Около това мнение се обединиха експерти по време на среща на тема „Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

На събитието бе коментирана новата програма за енергийна ефективност на жилищни сгради по Националния план за възстановяване и развитие, която влиза в действие от началото на този месец.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще инвестира над 1,4 млрд. лв. за енергийна ефективност на жилища с минимум 4 апартамента в цялата страна.

Новата програма за реновиране ще има два крайни срока за кандидатстване.

Първият е до 15-и февруари 2023 г., а вторият – до 31-ви март 2023 г., като на този етап предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

След този срок преминаваме към режим на 80% субсидия и 20% самоучастие от страна на собствениците. 

Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-секция да бъде 100 000 лв., а максималният да не надхвърля 6 500 000 лв.

,,Имаме 66 000 многофамилни сгради, които имат нужда от обновяване.

До този момент сме обновили 2800 и ще обновим още 1000, като говорим за 5-6% обновени сгради от 2008 г. насам“, коментира Драгомир Цанев от „ЕнЕфект“.

,,В момента инвестираме много средства и постигаме не много голям резултат. Няма как да се случи друго при стопроцентова безвъзмездна помощ.

Ако продължаваме със 100% грант, това означава, че взимаме от много хора и даваме на малко.

Означава, че тези, които се възползват, са в чудесна позиция, но означава също, че 95% от хората няма да имат достъп до никакви средства.

Ако следваме настоящите правила на програмата, приоритизираме големите сгради, които са предимно в големите градове, а  хората в по-малките населени места могат да останат без достъп до финансиране, както и при предишната програма, в която над 3000 заявления не получиха отговор.

Затова настояваме да има разпределение на средствата за по-големи и по-малки сгради, но още по-важно е да има паралелен финансов механизъм, който по всяко време да приема кандидатури с по-малък процент държавна помощ.“, допълни той.

- реклама -