минимална работна заплата линия на бедност почасова ставка

Само за месец сме спестили над 900 млн. лева

Българските домакинства са сложили на влог през декември 901 млн. лв., което е месечен рекорд, показват последните данни на Българската народна банка. Така към края на 2016 г. депозитите възлизат на над 45,377 млрд. лв., което е 49,4% от БВП за страната.

В сравнение с края на декември 2015 г. сумата на депозитите на домакинствата е набъбнала с 2,791 млрд. лв.

Статистиката на централната банка показва още, че най-малко пари сме спестили през август – 41 млн. лв., а освен празничния декември, месеците, в които сме пълнили депозитите си най-много в банките, са април (417 млн. лв.) и ноември (396 млн. лв.). Март и май обаче се оказват единствените отрицателни месеци, през които депозитите са се понижавали, съответно с 82 и 45 млн. лв.

Не само домакинствата са спестявали през 2016 г. Към 30 декември фирмите са вложили в банките 19,369 млрд. лв., което е с над 6% повече спрямо същия месец на 2015 г.

За разлика от домакинствата и фирмите, депозитите на финансовите предприятия, в които попадат пенсионни фондове, инвестиционни посредници и застрахователни компании, са намалели със 158 млн. лв. само за последния месец от годината. Така към края на декември 2016 г. те са 3,443 млрд. лв., а само месец по-рано са възлизали на 3,601 млрд. лв.

пари, заплата, портфейлОбщо в банковата система депозитите са на стойност 68,189 млрд. лв., или 74,2% от БВП.

Общо в края на миналия месец заемите на домакинствата възлизат на 18,511 млрд. лв., което е малко над 20% от БВП. През ноември те са били 18,605 млрд. лв. и на месечна база се наблюдава спад от 94 млн. лв. В сравнение с последния месец на 2015 г. кредитите се увеличават с 371 млн. лв.

Месечен спад се наблюдава и при ипотеките. През декември парите, изтеглени за покупка на собствено жилище, са били 8,768 млрд. лв. срещу 8,809 млрд. лв. през ноември.

Бюджет 2017 Христина Вучева приходи разходи икономически растеж министър на финансите минимална работна заплатаДанните на БНБ показват, че потребителските заеми също са намалели през декември с 28 млн. лв.

В сравнение с миналата година обаче те се увеличават с 45 млн. лв. до 7,314 млрд. лв.

За една година заемите на фирмите са се увеличили със 103 млн. лв. През 2015 г. те са дължали 30,474 млрд. лв., а през декември 2016 г. сумата вече е 30,577 млрд. лв.

Общо раздадените заеми към края на последния месец на миналата година са за 50,536 млрд. лв

- реклама -