Само за година -бизнесът с удвоени загуби

Само за година загубите в българската икономика са се увеличили с почти 100%.

Това разкрива доклад на Националната агенция за приходите. В него се анализират декларираните от фирмите резултати и корпоративни данъци.

Данните на НАП показват, че има двоен скок на отчетените загуби за финансовата 2014-а спрямо предната година. Сериозен принос за това има фалиралата КТБ, информира в утрешния си брой в. „Сега”.

Декларациите, които са получени и обработени в НАП през 2015 г., показват, че загубите, отчетени от стопанския сектор, са се увеличили от 5.7 млрд. до 11.5 млрд. лева. Има фирми, които и в предишни кампании са показвали пред НАП „отрицателни печалби“, а други са били на печалба в предни години.

Добрата новина е, че успешните български фирми също са увеличили резултата. Спрямо година по-рано общо обявените от бизнеса печалби за 2014 г. са нараснали с 1.2 млрд. лв. до 16.5 млрд. лв.

Наред със сриналата се банка КТБ в групата на губещите влизат компании от енергетиката, туризма и т.нар. административни и спомагателни дейности. А сектор отличник е преработващата промишленост.

Там има най-солиден годишен ръст на печалбата – от 2.8 на 3.3 млрд. лева.

Все пак не всички компании от тази индустрия процъфтяват. Част от тях са приключили  на минус – декларираните загуби са за общо 860 млн. лв. Но окончателният резултат на отрасъла е положителен.

При наличието на тежки финансови проблеми и държавни мастодонти не е чудно, че като цяло енергетиката е на загуба. Ако се съди по счетоводните данни. Прави впечатление обаче, че за огромен отрасъл като енергетиката обобщените данни и за печалбата, и за загубата не са големи суми.

Сравнението на декларирани загуби и печалби показва, че някои сектори се оказват на минус. Печалбите в областта производство и разпределение на електро- и топлинна енергия – 471.9 млн. лв., не успяват да надхвърлят декларираните загуби от 812.6 млн. лв.. Тук влошаването спрямо 2013 г. е особено рязко.

Подобна е равносметката и за хотелите и заведенията. Част от фирмите в туризма са заработили 233.5 млн. лв. печалба. Останалите са излезли на 283.2 млн. лв. загуба, което е със 100 млн. лв. повече спрямо предната година.

Общата картина при агенциите за недвижими имоти е още по-противоречива. Успешните брокерски компании са постигнали малко над половин милиард лева печалби. Другата част от търговците са заформили почти 1 млрд. лева загуба – 952.4 млн. лв.

Приносът на КТБ към ръста на данъчните загуби е видим.

С най-голямо влошаване в групата на непечелившите отрасли е секторът „Финансови и застрахователни дейности“. Тук загубите за 2014 г. са 4.7 млрд. лв. при едва 300 млн. лв. за 2013 г. Въпреки това секторът остава като цяло на печалба – с 1.18 млрд. лв.

Всички тези числа обясняват защо приходите в хазната от корпоративни данъци, платени през 2015 г., са само 1.77 млрд. лв. Внесеният данък от нефинансовите предприятия е 1.59 млрд. лв., от финансовите институции – 141 млн. лв., от застрахователните дружества – 34.2 млн. лв.

- реклама -